Lietuvos bankas
2017-02-13
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo AB „Linas“ ir AB „Snaigė“ už tai, kad jos, sudarydamos 2015 m. metines konsoliduotąsias ir patronuojančiosios bendrovės finansines ataskaitas, nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų (TAS) reikalavimų, todėl pažeidė Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.

Tyrimo metu nustatyta, kad AB „Linas“ 2015 m. finansinės ataskaitos neatitinka 24 TAS „Susijusių šalių atskleidimas“, 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ ir 8 TFAS „Veiklos segmentai“ reikalavimų. Bendrovė įpareigota, kai rengs 2016 metų finansines ataskaitas, retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ reikalavimus ir perspektyviai įvertinti finansines ataskaitas pagal 24 TAS „Susijusių šalių atskleidimas“ ir 8 TFAS „Veiklos segmentai“ reikalavimus.

Priežiūros tarnyba taip pat nustatė, kad AB „Snaigė“ 2015 m. finansinės ataskaitos neatitinka 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ 25, 26 ir 74 straipsnių ir 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ 63 straipsnio reikalavimų. Bendrovė įpareigota, kai rengs 2016 metų finansines ataskaitas, retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ 25, 26 ir 74 straipsnių ir 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ 63 straipsnio reikalavimus ir perspektyviai įvertinti finansines ataskaitas pagal 1 TAS 25 ir 26 straipsnių reikalavimus.

Abi bendrovės taip pat privalo atskleisti investuotojams apie pažeidimų poveikį finansinėms ataskaitoms.