Lietuvos bankas
2024-05-31
11

Lietuvos banko duomenimis, mūsų šalyje net du trečdaliai indėlių „dykaduoniauja“ – jie laikomi einamosiose sąskaitose ir už juos nemokamos palūkanos. Lietuvos bankas kviečia gyventojus išnaudoti vis dar palankią indėlių palūkanų aplinką ir įdarbinti santaupas. 

„Pinigai galėtų atnešti daugiau naudos, jei jų savininkai santaupas įdarbintų. Terminuotųjų indėlių daugėja, tačiau einamieji indėliai vis dar dominuoja, nors tokiose sąskaitose laikomi pinigai neuždirba palūkanų. Praėjusiais metais sparčiai augusios indėlių palūkanų normos savo piką pasiekė metų pabaigoje ir dabar po truputį ima trauktis. Tad laukti neverta, juolab kad šiuo metu už terminuotuosius indėlius siūlomos palūkanos viršija infliaciją“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė.

Lietuvoje veikiančiose finansų įstaigose gyventojai balandžio pabaigoje laikė 22,8 mlrd. Eur indėlių. Iš jų 15,5 mlrd. Eur sudarė einamieji indėliai. Terminuotųjų indėlių buvo 7,2 mlrd. Eur. Didžiausią jų dalį – 5,6 mlrd. Eur – sudarė indėliai iki 1 m. trukmės. 

Per paskutinius tris mėnesius indėlių padidėjo 486 mln. Eur. Einamieji indėliai didėjo 199 mln., o terminuotieji – 284 mln. Eur. Išsamią statistiką rasite čia.  

Šių metų balandį vidutinės metinės palūkanos už gyventojų indėlius sudarė 3,42 proc. ir buvo 0,16 proc. punkto mažesnės nei sausį. Metinės palūkanos už indėlius, kurių trukmė nuo 1 iki 2 m., atitinkamu laikotarpiu sumažėjo nuo 4,07 iki 3,80 proc. Plačiau.

Metinė infliacija balandį, Valstybės duomenų agentūros duomenimis, buvo 0,1 proc. Terminuotieji indėliai viršija metinę infliaciją nuo 2023 m. spalio. Prieš tai tokia padėtis buvo 2005, 2009–2010, 2013–2015 m.

Dabar bankai už terminuotąjį 1 m. trukmės indėlį siūlo nuo 2 iki 4,15 proc., kredito unijos – nuo 0,90 iki 5 proc. metinių palūkanų. Kaip alternatyva indėliams, yra 1 m. trukmės Vyriausybės taupymo lakštai, už juos siūloma 3,10 proc. metinių palūkanų. 

Lietuvos bankas savo interneto svetainėje skelbia daugiau kaip 70 finansų įstaigų (bankų ir kredito unijų) siūlomas palūkanas už įvairios trukmės indėlius. Ši informacija nuolat atnaujinama.

Terminuotieji indėliai – viena paprasčiausių ir saugiausių taupymo priemonių, juos Lietuvoje priima bankai, kai kurie užsienio bankų filialai ir kredito unijos. Visi tiek bankuose, tiek užsienio bankų filialuose, tiek kredito unijose saugomi indėliai iki 100 tūkst. Eur yra apdrausti. Tiesa, derėtų žinoti, kad, norint padėti indėlį į kredito uniją, reikės tapti jos nariu ir įsigyti pajų.

Lentelėse pateikiamos Lietuvoje įvairios trukmės indėlius eurais priimančių finansų įstaigų palūkanų normos. Bankų ir kredito unijų palūkanų normos už indėlius.