Lietuvos bankas
2022-12-30
11

Šimtmečio minėjimo metus bebaigiantis Lietuvos bankas išleido doc. Vlado Terlecko knygos „Pinigai Lietuvoje 1915–1944“ antrąjį papildytą ir pataisytą leidimą. Pirmasis knygos leidimas pasirodė 1992 m., nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai kuriant savo nacionalinę pinigų sistemą.

„Viliuosi, kad šis darbas padės bent kiek giliau ir naujai pažvelgti į tarpukario Lietuvos valstybės ekonominį gyvenimą, geriau suvokti praeities problemas ir nors iš dalies – šiandieną. Skiriama ekonomistams, istorikams ir visiems, kas domisi Lietuvos ūkio istorija“, – knygos pratarmėje rašo autorius. Antrąjį papildytą leidimą doc. V. Terleckas dedikuoja Lietuvos banko ir lito šimtmečiui paminėti.

„Be Vlado Terlecko – mokslininko, pedagogo, Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro – negalėtume kalbėti nei apie modernųjį litą, nei apie Lietuvos banką, nei dabartinę Lietuvą. Knyga „Pinigai Lietuvoje 1915–1944“ – unikali Lietuvos istorijos studija, skirta tarpukario Lietuvos pinigų sistemos raidai, gimė iš siekio pažinti praeitį tokią, kokia ji buvo iš tikrųjų“, – knygos pristatyme kalbėjo Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Anot G. Šimkaus, 1992 m. pasirodžius šiai knygai, istoriniai  pinigų ir finansų tyrimų Lietuvoje kokybė pasikeitė. Knyga atvėrė naujas perspektyvas jaunesnių kartų tyrėjams, skatino mokslininkų diskusijas  Knygoje pasakojama, kaip gimė tarpukario Lietuvos pinigų sistema.

Šiemet, minint nacionalinės pinigų sistemos ir Lietuvos banko šimtmetį, Lietuvos bankas iš naujo perleido šį aktualumo nepraradusį, Lietuvos istorijos klasika tapusį darbą, kurį autorius papildė savo vėliau atliktų tyrimų rezultatais.

Naująjį knygos leidimą sudaro 319 puslapių faktų, paremtų 1 218 nuorodų į cituojamus šaltinius, 153 pinigų ir kitos archyvinės nuotraukos, unikalūs muštinių bandinių ir 20 bei 1 000 litų eskizai. Didžioji dauguma iliustracijų gauta iš Lietuvos banko Pinigų muziejaus archyvų, dalis iš Lietuvos nacionalinio, Šiaulių, Kėdainių, Tauragės, Maironio muziejų, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Vrublevskių bibliotekos ir asmeninių kolekcijų.

300 egzempliorių knygos tiražas atspausdintas naudojant ekologiškas medžiagas. Knygos platinamos Lietuvos bibliotekoms, mokslo įstaigoms, muziejams. Elektroninę knygos versiją galima rasti čia.

Doc. Vladas Terleckas  už savo mokslinius darbus pinigų istorijos temomis triskart (1992, 1997 ir 2012 m.) apdovanotas prestižine Lietuvos banko premija už mokslinę veiklą.

Nuotraukos Egidijaus Milerio