Lietuvos bankas
2023-01-20
11

Lietuvos bankas, pernai minėjęs 100 metų sukaktį, šia proga parengė ir išleido albumą „Lietuvos banko dailės rinkinys“. Jame pirmą kartą koncentruotai pristatomi centriniame banke tarpukariu ir po 1990 m. sukaupti dailės kūriniai – paveikslai, keramikos dirbiniai, skulptūros, vitražai.

„Visuomenei pristatome šiek tiek mažiau žinomą, bet vieną įdomiausių Lietuvos banko veiklos sričių, kurios pradžia siejama su Lietuvos banko rūmų, esančių K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtoje, Kaune, atsiradimu. Pirmojo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio vadovavimo laikotarpiu iškilus šiam išskirtiniam pastatui, pradėti rinkti Lietuvos ir užsienio dailininkų darbai. Iki šių dienų Vilniuje ir Kaune sukauptas Lietuvos banko dailės kūrinių rinkinys ne tik atlieka puošybos paskirtį, bet ir liudija institucijos siekį prisidėti prie nacionalinės dailės paveldo išsaugojimo“, – albumo pratarmėje teigia Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

„Vadovaudama dailės rinkinio albumo parengimo projektui, neabejojau jo reikalingumu ir visuomenei, ir pačiam bankui. Lydėjo noras išryškinti šią netipinę banko veiklos sritį, suteikti dailės mylėtojams, tyrinėtojams, kolekcininkams, galerijoms ir muziejams galimybę susipažinti su šio dailės rinkinio darbais. Svarbu ir toliau nesustoti, tikslingai ir kryptingai pildyti rinkinį naujais vertingais kūriniais, didinti jo meninį įdomumą, kokybę ir išliekamąją vertę. Tokį tikslą prieš šimtą metų kėlė ir Lietuvos banko kūrėjai“, – sako albumo sumanytoja ir sudarytoja Asta Ravaitytė-Kučinskienė, Lietuvos banko Pinigų muziejaus vadovė.

Albumo tekstas suskirstytas į tris dalis, kuriose apžvelgiama rinkinio sudarymo pradžia tarpukario Lietuvos banke, naujų kūrinių įsigijimo istorija atkūrus Nepriklausomybę, rinkinio kūrinių pristatymas tarptautinėse ir šalies parodose, dailės rinkinių sudarymo politika įvairių valstybių centriniuose bankuose, aptariamos Lietuvos banko dailės rinkinio kūriniams būdingos meninės ypatybės. Kiekviena teksto dalis palydima trumpomis dailininkų biografijomis, kūrinių reprodukcijomis ir dailininkų asmenybę ar kūrybos bruožus atspindinčiomis citatomis. Albume pristatomi ne visi banko dailės rinkinio kūriniai ir autoriai – atrinkti svarbesni dailininkų darbai.

Albumui tekstus parengė dailėtyrininkas, parodų kuratorius ir dėstytojas, meno rinkos žinovas dr. Viktoras Liutkus. Be to, jo žinių ir profesionalumo dėka buvo patikslinti kūrinių pavadinimai, datavimas, apibrėžtas kolekcijos pobūdis ir reikšmė, atrinkti reprodukavimui vertingiausi kūriniai, archyvuose atrasta dar nepublikuota informacija. Anot V. Liutkaus, pagal menines ypatybes dabartinį Lietuvos banko dailės rinkinį, kurį sudaro daugiau kaip 200 darbų, galima vadinti šiuolaikinės dailės kolekcija. Sąvoka „šiuolaikinė“ šiuo atveju nurodo kūrinių sukūrimo laiką: rinkinyje dominuoja nuo XX a. septintojo iki dešimtojo dešimtmečio sukurti darbai. Ji kartu perteikia ir kūrinių įsigijimo kryptį – intensyviuoju banko patalpų puošybos laikotarpiu 1993– 1998 m. Viso rinkinio ryškiausias bruožas – Lietuvos dailininkų kūryba, jame tik kelios išimtys. Akivaizdžiai vyrauja tapyba, o joje – peizažai, kurių didžiuma pasižymi lietuvių tapybos tradicijai būdinga spalvinga menine raiška su Lietuvos ežerų, upių, parkų, miesto panoramų, pajūrio vaizdais.

Albumo tiražas – 500 egzempliorių, jam pagaminti panaudotos ekologiškos medžiagos. Albumas platinamas Lietuvos bibliotekoms, mokslo įstaigoms, muziejams, naudojamas reprezentacijos tikslais. Elektroninę albumo versiją galima rasti čia.

Nuotraukos – Martyno Ambrazo.