Lietuvos bankas
2022-04-21
11

Lietuvos bankas iš savo 2021 m. pelno į valstybės biudžetą pervedė 20,38 mln. Eur. Tai – didžiausia nuo 2012 m. Lietuvos banko skiriama suma į valstybės biudžetą.

Sprendimą dėl pelno paskirstymo priėmė Lietuvos banko valdyba, vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymu.

Lietuvos banko valdybos patvirtintame 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinyje nurodoma, kad 2021 m. Lietuvos banko pelnas iš viso sudarė 37,99 mln. Eur.

Lietuvos bankas daugiausia uždirba iš finansinio turto valdymo, klientų aptarnavimo, dalyvavimo Eurosistemoje ir pinigų politikos operacijų. 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Lietuvos bankas pateikia Seimui ir paskelbia jį viešai.

Pagal Lietuvos banko įstatymą, įmoka į biudžetą po pelno paskirstymo Lietuvos banko atsargos kapitalui neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio. Įmoka į valstybės biudžetą mokama vieną kartą per metus – įprastai iki gegužės 1 d.

Pastaraisiais metais Lietuvos banko į valstybės biudžetą pervedama lėšų dalis nuosaikiai didėja. Iš 2018 m. pelno į valstybės biudžetą buvo pervesta 12,7 mln., iš 2019 m. pelno – 13,8 mln., o iš 2020 m. pelno – 16,6 mln. Eur.

Be finansinių ataskaitų rinkinio, Lietuvos banko valdyba taip pat patvirtino Lietuvos banko 2021 metų ataskaitą ir Pranešimą apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.

Lietuvos bankas į biudžetą pervedė 20,4 mln. Eur