Lietuvos bankas
2023-01-20
11

Lietuvos bankas, atlikęs elektroninių pinigų įstaigos Transactive Systems UAB patikrinimą, nustatė reikšmingų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų ir trūkumų, susijusių su kliento atstovo ir naudos gavėjo tapatybės nustatymu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo priemonių taikymu didelės rizikos klientams, dalykinių santykių ir operacijų stebėsena bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimu.

Atsižvelgęs į nustatytų pažeidimų mastą ir reikšmingumą, Lietuvos bankas nurodė šiai įstaigai laikinai – iki bus priimtas Lietuvos banko sprendimas dėl patikrinimo metu nustatytų pažeidimų – neužmegzti dalykinių santykių su naujais klientais ir neteikti paslaugų esamiems klientams, kurie teikia finansines paslaugas (įskaitant tarpininkavimą, investavimą (Forex, CDF), pinigines perlaidas, elektroninių pinigų leidimą), o taip pat ir klientams, kurių veikla yra susijusi su virtualiosiomis valiutomis (įskaitant virtualiųjų valiutų keityklų operatorius, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius, virtualiojo turto keitimą, paskolas virtualiuoju turtu). Be to, įstaigai nurodyta neteikti mokėjimo sąskaitos paslaugos, kai sudaromos sąlygos tokia mokėjimo sąskaita naudotis tretiesiems asmenims, kurių tapatybė nebuvo nustatyta taip, kaip tai nustatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.