Lietuvos bankas
2016-09-22
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti UAB „Danske Capital investicijų valdymas“. Šios bendrovėsakcininkai sprendimą dėl reorganizavimo ketina priimti 2016 m. spalio 22 d. Teises ir pareigas, atsirandančias iš bendrovės valdomų pensijų kaupimo sutarčių, ketinama perleisti „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2016 m. liepos 15 d. išduoto leidimo pagrindu.

Bendrovė apie tai informuos pensijų fondų dalyvius ir kitus kreditorius teisės aktuose nustatyta tvarka. Gavę informaciją apie planuojamą reorganizavimą, UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų dalyviai turės teisę per 3 mėn. pereiti į kitą savo pasirinktą pensijų fondą nedarant jokių atskaitymų. Be to, trečios pakopos pensijų fondų dalyviai turės teisę per tą patį terminą nutraukti pensijų kaupimo sutartis ir pabaigti dalyvavimą pensijų fonde.

Leidus Lietuvos bankui, 2016 m. liepos 15 d. 100 proc. UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ akcijų perleista UAB „Swedbank investicijų valdymas“. „Danske Capital investicijų valdymas“ tapo „Swedbank“ grupės patronuojamąja bendrove kartu su valdomais II ir III pakopos „Danske“ pensijų fondais.