Lietuvos bankas
2016-03-10
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų – „INVL MEZZO II 53+“, „INVL MEDIO II 47+“, „INVL EXTREMO II 16+“ – taisyklių pakeitimus.

Taisyklėse patikslinti pensijų fondų investavimo strategijų aprašymai, tačiau investavimo objektai ir apribojimai nepakeisti. Be to, patikslinta informacija apie taikomus maksimalius atskaitymus nuo įmokų, atlikti kiti redakciniai pataisymai.

UAB „INVL Asset Management“ šiuo metu valdo 4 II pakopos ir 4 III pakopos pensijų fondus, 2 suderintuosius ir 1 specialųjį nekilnojamojo turto investicinį fondą.