Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido AB SEB bankui, siekiančiam optimizuoti kapitalo bazę ir sumažinti skolinimosi išlaidas, anksčiau termino grąžinti finansinei grupei Skandinaviska Enskilda Banken AB 42 000 000 eurų (tai sudaro 145 017 600 Lt) subordinuotąją paskolą, gautą pagal 2006 m. rugsėjo 22 d. subordinuotosios paskolos sutartį su Skandinaviska Enskilda Banken AB.

AB SEB bankas teigia, kad banko kapitalo rodiklis 2012-2013 m. gerės dėl banko pelningos veiklos, o atsiradus papildomam kapitalo poreikiui bankas pritrauktų antrojo lygio kapitalą iš patronuojančiojo banko. Prireikus būtų stiprinamas ir pirmojo lygio kapitalas.

Svarstydama šį klausimą, Lietuvos banko valdyba atidžiai išnagrinėjo AB SEB banko galimybes ateityje vykdyti kapitalo pakankamumo normatyvą.

Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į AB SEB banko testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatus. Pagal juos, banko kapitalizacijos lygis yra aukštas. Tačiau svarstymo metu pabrėžta, kad AB SEB bankas privalo turėti pakankamą kapitalo bazę, kuri būtų pajėgi amortizuoti galimus kredito nuostolius, jeigu ekonomika atsigautų lėčiau negu tikimasi ir banko optimistiniai lūkesčiai dėl specialiųjų atidėjinių dinamikos nepasitvirtintų. Atkreiptas dėmesys, kad, siekdami atremti galimas rizikas, visi bankai, nepriklausomai nuo to, ar jie turi patronuojantįjį banką ar ne, turėtų vertinti ir laikyti pakankamą kapitalo atsargą.