Lietuvos bankas
2012-03-06

Investicinio fondo „Synergos Private Equity Fund“ valdytojas – AB SEB bankas paprašė Lietuvos banko leidimo padalinti (likviduoti) šį jo valdomą uždaro tipo privataus kapitalo investicinį fondą.

Lietuvos banko valdyba leido tai padaryti, pripažindama netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 2K–471 dėl minėto fondo.