Lietuvos bankas
2021-10-04
12

2021 m. antrojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos

Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. antrojo ketvirčio finansinių sąskaitų duomenis (žr. Finansinių sąskaitų statistika).

2021 m. antrojo ketvirčio pabaigoje draudimo bendrovių1 finansinis turtas sudarė 2 685,3 mln. Eur, taigi nuo 2003 m. išaugo 7 kartus.

Draudimo bendrovės daugiausia investuoja į nuosavybės priemones ir investicinių fondų akcijas bei skolos vertybinius popierius (VP). 2021 m. antrojo ketvirčio pabaigoje šios investicijos sudarė atitinkamai 1 187,5 ir 1 175,2 mln. Eur, o nuo 2003 m. pabaigos jos išaugo atitinkamai 24 ir 5 kartus.

Per keletą metų pakito draudimo bendrovių finansinio turto struktūra. Mažėjo skolos VP dalis finansiniame turte. Jų dalis sumažėjo nuo 61 proc. (2003 m. pabaigoje) iki 44 proc. (2021 m. II ketv. pabaigoje). O investicijų į nuosavybės priemones ir investicinių fondų akcijas dalis finansiniame turte didėjo. 2003 m. jos sudarė tik 13 proc. viso finansinio turto, o 2021 m. antrojo ketvirčio pabaigoje jų dalis siekė 41 proc.

Daugiau 2021 m. antrojo ketvirčio duomenų apie draudimo bendrovių ir kitų sektorių finansinį turtą bei įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skiltyse Finansinių sąskaitų statistika, Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai ir Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai.

Informuojame, kad Lietuvos bankas iš Lietuvos statistikos departamento perėmė metinių finansinių sąskaitų statistikos sudarymą ir publikavimą. Daugiau apie tai informaciniame pranešime. Finansinių sąskaitų metinius 1995–2020 m. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skirsnio Statistika trumpai skiltyje Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai.

Pasinaudokite įrankiu Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (77.7 KB download icon)

1Įskaitant Lietuvoje įsteigtus kitų valstybių draudimo įmonių filialus.