Lietuvos bankas
2021-10-04
11

Šiais metais Lietuvos bankas iš Lietuvos statistikos departamento perėmė metinių finansinių sąskaitų statistikos sudarymą ir sklaidą. Lietuvos banko interneto svetainėje nuo šiol bus skelbiami ne tik ketvirtiniai, bet ir metiniai finansinių sąskaitų duomenys, o tai pagerins duomenų prieinamumą ir suderinamumą, duomenų vartotojai, pasinaudoję priemone Mano duomenų rinkiniai, galės efektyviau valdyti duomenis.

Konsoliduoti ir nekonsoliduoti metinių finansinių sąskaitų duomenys pagal kreditoriaus ir debitoriaus sektorius bei finansines priemones skelbiami skirsnio Statistika trumpai skiltyje Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai. Finansinių sąskaitų metodiniai paaiškinimai pateikiami skirsnyje Metodika.

Metinės finansinės sąskaitos skelbiamos po 9 mėnesių metams pasibaigus. Išankstiniai metiniai duomenys bus skelbiami po 95 dienų metams pasibaigus. Tikslios šių duomenų skelbimo datos yra duomenų skelbimo kalendoriuje. Siekiant ketvirtinių ir metinių finansinių sąskaitų suderinamumo, rengiant ketvirtinius I, II ir IV ketvirčių duomenis, metiniai duomenys bus revizuojami. Išsamesnė informacija apie duomenų revizijas pateikiama skirsnyje Duomenų revizijos.