Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybos posėdyje aptarti kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ (Šiauliai) inspektavimo rezultatai. Per Lietuvos banko atliktą inspektavimą buvo tikrinamas kredito unijos valdymas ir vidaus kontrolė, kredito bei likvidumo rizikos valdymas, rasta veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų.

Juos įvertinusi, Lietuvos banko valdyba kredito unijai „Žemdirbio gerovė“ nustatė laikinus apribojimus tam tikroms unijos finansinėms operacijoms.

Kredito unija „Žemdirbio gerovė“ įpareigota iki 2011 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką.