Lietuvos bankas
2023-03-29
11

Remiantis išankstiniais Valstybės duomenų agentūros duomenimis, per kovo mėn. Lietuvoje kainų lygis pakilo 0,6 proc., o bendroji metinė infliacija mažėjo šeštą mėnesį iš eilės ir sudarė 15,2 proc. (vasario mėn. – 17,2 %). Metinės infliacijos raidai ir toliau itin didelės įtakos turėjo energijos kainų raida. Kovo mėn. elektra rinkose atpigo iki 89 Eur/MWh, dujų kaina sumažėjo iki 44 Eur/MWh, o dėl Silicon Valley Bank atvejo rinkose išaugus neapibrėžtumui, naftos kaina per kovo mėn. sumažėjo apie 4 proc. (iki 79 JAV dolerio) už barelį. Tai paveikė ir elektros, šilumos energijos bei degalų kainas vartotojams ir jos per kovo mėn. sumažėjo. Pavyzdžiui, degalų šių metų kovo mėn. galėjome įsigyti netgi 11,7 proc. pigiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. 

Komentuoja Laura Mociūnaitė, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnioji ekonomistė  

Maisto prekių kainų augimas tebėra pagrindinis infliaciją lemiantis veiksnys, tiesa, metinis augimas mažėja. Pavyzdžiui, per vasario mėn. pieno supirkimo kainoms kritus 17 proc. (iki 369 Eur/t), kovo mėn. ne tik iki 29,6 proc. sumažėjo metinis pieno produktų kainų augimas, tačiau krito ir jų kainų lygis – per kovo mėn. pieno produktai atpigo 0,7 proc. Remiantis atnaujintos maisto kainų analizės 2022 m. ketvirtojo ketvirčio duomenimis, matyti, kad tiek žemės ūkyje, tiek pramonėje ir mažmeninėje maisto produktų prekyboje praėjusių metų paskutinį ketvirtį prekių kainos kilo spartesniu metiniu tempu nei sąnaudos. Sąnaudų augimo sumažėjimą daugiausia lėmė kritusios energijos išteklių bei maisto žaliavų kainos. Vis dėlto, vertinant bendrą kainų ir sąnaudų pokytį per 2021–2022 m., matyti, kad maisto pramonėje sąnaudos yra padidėjusios daugiau nei gamintojų prekių kainos, maisto prekyboje tiek sąnaudos, tiek prekių kainos vartotojams yra išaugusios panašiai, o žemės ūkyje produkcijos kainos vis dar yra išaugusios daugiau nei sąnaudos, tačiau, palyginti su 2022 m. antruoju ketvirčiu, atotrūkis sumažėjo. Tad maisto produktų kainų augimas toliau lėtės, tačiau nebus tolygus energijos sąnaudų mažėjimui dėl sąnaudų persidavimo kainoms gamybos grandyje laipsniškumo ir kitų sąnaudų dedamųjų įtakos.

Remiantis išankstiniais duomenimis, dėl duomenų trūkumo dar nematome viso kovo mėn. infliacijos paveikslo, tačiau prognozuojama, kad visų pagrindinių infliacijos komponenčių metinio augimo pikas jau buvo pasiektas. Slopstant įvairių sąnaudų nulemtam infliaciniam spaudimui, metinė infliacija ir toliau turėtų mažėti – vienaženklė taps šių metų vasarą, o metų pabaigoje sudarys apie 3 proc. Prognozuojama, kad vidutinė metinė infliacija šiemet sudarys 9 proc.