Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba informuota apie Švedijos banko Skandinaviska Enskilda Banken AB, Vilniaus filialo patikrinimą.

Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas ir Lietuvos banko reikalavimo dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo laikymasis bei vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas.

Apie patikrinimo rezultatus bus informuotas Švedijos bankas Skandinaviska Enskilda Banken AB ir Švedijos Karalystės kredito įstaigų priežiūros institucija.