Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybos nariams pateikta informacija apie 2011 m. pirmąjį ketvirtį atliktus aštuonių kredito unijų bendruosius ir dviejų kredito unijų tikslinius inspektavimus. Bendrieji inspektavimas atlikti tokiose kredito unijose: Nacionalinė (Vilnius), „Vilniaus taupomoji kasa“, „Ūkininkų taupa“ (Širvintos), „Achemos“ (Jonavos r.), „Prienų taupa“, Ignalinos, Joniškio ir Ukmergės ūkininkų. Tiksliniai inspektavimai atlikti Vilniaus ir Grigiškių kredito unijose. Dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų 2011 m. kovo 24 d. Lietuvos banko valdybos svarstyta kredito unijų „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Nacionalinės, o 2011 m. balandžio 7 d. – Joniškio kredito unijos inspektavimo ataskaitos bei pažymos apie inspektavimo rezultatus. Artimiausiu metu Lietuvos banko valdybai bus pristatyta Vilniaus kredito unijos tikslinio inspektavimo ataskaita ir pažyma dėl inspektavimo rezultatų.

Visos 2011 m. pirmąjį ketvirtį inspektuotos kredito unijos įpareigotos nustatytais terminais pašalinti inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus ir apie tai informuoti Lietuvos banką. Ukmergės ūkininkų ir Grigiškių kredito unijų vadovai 2011 m. balandžio mėnesį pakviesti atvykti į Lietuvos banką ir pateikti trūkumų šalinimo priemonių planus.