Lietuvos bankas
2017-05-31
  • Fotolia_20698874_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

2016 m. namų ūkiams bankai ir kitos skolinimo įstaigos suteikė beveik 400 tūkst. naujų paskolų. Nors skolinimosi aktyvumas auga, gyventojų paskolų našta nuolat mažėja, įmokoms jie skiria vis mažesnę pajamų dalį.

„Gyventojai aktyviai skolinosi vartojimo reikmėms – daugiau nei 70 proc. visų naujai suteiktų paskolų skaičiaus sudarė būtent vartojimo paskolos. Atlyginimams sparčiai augant, o palūkanoms tebesant rekordiškai mažoms, paskolų įmokoms mokėti skiriama gyventojų pajamų dalis toliau nuosekliai mažėjo“, – sako Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento direktorius Simonas Krėpšta. 

2016 m. pabaigoje Lietuvos namų ūkiai turėjo 1,2 mln. negrąžintų paskolų, kurių likusi grąžinti vertė sudarė daugiau nei 8 mlrd. Eur. Pagal skaičių, didžiausia dalis (46,0 %) teko vartojimo paskoloms, pagal vertę – hipotekos paskoloms, kurios dažniausiai naudojamos būstui įsigyti. Daugiausia paskolų 2016 m. pabaigoje turėjo namų ūkiai, kurių suaugusių narių amžiaus vidurkis buvo 30–39 m., o vertinant tik pagal naujas 2016 m. suteiktas paskolas, didžiausia jų vertės dalis (47 %) teko namų ūkiams, kurių suaugusių asmenų amžiaus vidurkis sudarė 25–34 m.

Paskoloms grąžinti skiriamų pajamų dalis mažėjo jau ketvirtus metus iš eilės ir 2016 m. vidutiniškai sudarė 25,7 proc. Daugiausia pajamų – 28,4 proc. – gyventojai skyrė būsto paskoloms grąžinti, mažiausiai – 8,4 proc. – lizingo įmokoms.

Vidutinė 2016 m. suteiktų būsto paskolų pradinė suma sudarė 48,5 tūkst. Eur –  beveik 5 tūkst. Eur daugiau nei prieš metus, o vartojimo paskolų – 1,5 tūkst. Eur ir per metus sumažėjo 211 Eur. 2016 m. vidutinis suteiktų naujų būsto paskolų svertinis grąžinimo laikotarpis buvo 23 m. 11 mėn. ir per metus iš esmės nepasikeitė. Šis lizingo paskolų rodiklis sudarė 4 m. ir 9 mėn., o vartojimo paskolų – 3 m. ir 8 mėn.

Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga 2017