Lietuvos bankas
2014-07-10

Didžiausioje Baltijos šalyse Gariūnų turgavietėje surengtuose trijuose seminaruose smulkieji prekeiviai išsamiai supažindinti su būsimąja Lietuvos valiuta – eurais.

„Dirbate su grynaisiais, kurių kiekis prieš euro įvedimą ir įvedus eurą tikrai bus didesnis nei paprastai. Todėl ir prekybininkai, kuriems už prekes bus mokama litų ar eurų banknotais ir monetomis, turi būti atidesni, kad jiems nebūtų įbrukti padirbti pinigai. O toks pavojus, nors ir nedidelis, visada yra, todėl reikia žinoti svarbiausias banknotų ir monetų apsaugos priemones“, – sakė Danguolė Liaugminienė, Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybos Pinigų gamybos organizavimo ir ekspertizės skyriaus viršininkė.

Seminarų dalyviams papasakota apie kiekvieno iš šiuo metu apyvartoje esančių septynių nominalų eurų banknotų, vienodų visoje euro zonoje, apsaugos priemones. Lietuvos banko atstovai atkreipė dėmesį, kad apyvartoje jau yra pirmieji naujosios (antrosios) serijos, pavadintos „Europa“, banknotai. Ši serija pradėta 5 eurų naujo dizaino banknotu ir bus tęsiama leidžiant kitų nominalų naujus banknotus. 2014 m. rugsėjo 23 d. į apyvartą bus išleistas naujasis 10 eurų banknotas. Lietuvos bankas užsakė tik antrosios serijos 5 ir 10 eurų banknotus, jais jis aprūpins komercinius bankus, o per juos pinigai pasieks gyventojus. Tačiau apyvartoje gali būti ir pirmosios serijos šių nominalų banknotų, visi jie galioja.

Pateikta informacija ir apie šiuo metu naudojamas aštuonių nominalų apyvartines eurų monetas, jas kaldina visos euro zonos valstybės ir ne Europos Sąjungos šalys – Monakas, Vatikanas ir San Marinas, naudojančios eurą kaip savo pinigus. Viena apyvartinių monetų pusė yra vienoda visoje Europos Sąjungoje ir vadinama bendrąja puse, kita pusė kiekvienos euro zonos valstybės yra savita ir vadinama nacionaline puse. Būdama euro zonos nare, Lietuva irgi leis į apyvartą eurų monetas su nacionaline puse, joje bus pavaizduota Lietuvos herbo figūra Vytis. Visų valstybių apyvartinės eurų monetos galioja visoje euro zonoje, todėl atsiskaitymams jos turės būti priimamos ir Lietuvoje, kai mūsų valstybė įsives eurą.

Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamento Smulkaus ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Tomas Lavišius informavo apie dvigubą kainų litais ir eurais žymėjimą, kuris bus privalomas nuo šių metų rugpjūčio pabaigos iki kitų metų vidurio. Jis pristatė Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą.

Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkė Zita Sorokienė pabrėžė tokių seminarų svarbą smulkiesiems prekeiviams siekiant tinkamai pasirengti euro įvedimui ir be trikdžių pereiti prie naujos valiutos, sklandžiai aptarnauti pirkėjus.

Lietuvos banko atstovai susitarė su Gariūnų verslo parku dėl tolesnės informacijos apie eurą sklaidos šiame dideliame smulkaus ir vidutinio verslo objekte.