Lietuvos bankas
2022-02-15
11
  • Visuotiniu valiutų rinkos dalyvių elgesio kodeksu skatinama patikima, sąžininga, likvidi, atvira ir deramai skaidri užsienio valiutų rinka
  • Europos centrinių bankų sistema viešai pakartoja įsipareigojimą laikytis atnaujinto kodekso
  • Kodeksas pirmą kartą paskelbtas 2017 m. ir atnaujintas 2021 m. viduryje

Europos centrinių bankų sistema (ECBS) palankiai vertina 2021 m. liepos mėn. atnaujintą Visuotinio valiutų rinkos dalyvių elgesio kodeksą ir paskelbtas susijusias rekomendacijas. Šiuo visuotiniu valiutų rinkos dalyvių kodeksu užsienio valiutų rinkų dalyviai siekia skatinti patikimą, sąžiningą, likvidžią, atvirą ir deramai skaidrią užsienio valiutų rinką, kurioje laikomasi aukštų etikos standartų. Visuotinis užsienio valiutų komitetas atnaujino kodeksą, kad jis išliktų aktualus ir atitiktų nuolatinę užsienio valiutų rinkos raidą ir pagal jį toliau būtų nustatomi gerosios rinkos praktikos reikalavimai. Gerai veikiančios finansų rinkos yra naudingos visiems rinkos dalyviams ir svarbios centriniams bankams, nes jos užtikrina sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą realiajai ekonomikai. Galiausiai naudos gauna ir visa visuomenė.

Šiandien visi ECBS nariai, įskaitant Europos Centrinį Banką (ECB), vienu metu paskelbė atnaujintus pareiškimus dėl įsipareigojimo laikytis kodekso. Tai rodo jų didelį ryžtą laikytis kodekso principų, kai jie veikia kaip užsienio valiutų rinkos dalyviai, suderinti savo vidaus praktiką bei procesus su atnaujintais kodekso principais, taip pat remti ir skatinti kodekso laikymąsi. Paskelbdami šiuos įsipareigojimo pareiškimus ECBS nariai pabrėžia, kad kodekso principai jiems svarbūs užtikrinant tolesnį skaidrų ir veiksmingą užsienio valiutų rinkos veikimą. Kad būtų visiškai pasiektas kodekso tikslas, ES centriniai bankai taip pat ragina užsienio valiutų rinkos dalyvius savo jurisdikcijose peržiūrėti atnaujintą kodeksą ir atnaujinti savo įsipareigojimo pareiškimus.

Pareiškimas dėl įsipareigojimo laikytis Visuotinio valiutų rinkos dalyvių kodekso (51.6 KB download icon)

Papildoma informacija