Lietuvos bankas
2017-05-25
11

Europos centrinių bankų sistema (ECBS)* palankiai vertina Visuotinį  valiutos rinkos dalyvių elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) ir jo laikymosi priemonių paskelbimą.

Tai reikšminga pasaulinė iniciatyva, kuria skatinama patikima, sąžininga, likvidi, atvira, skaidri ir aukštais etikos standartais pagrįsta prekybos užsienio valiuta rinka, kuri teiktų naudos visiems didmeninės prekybos užsienio valiuta dalyviams. Gerai veikiančios finansų rinkos yra svarbios centriniams bankams užtikrinant sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą realiajai ekonomikai, o per ją – ir visiems piliečiams.

ECBS centriniai bankai, kurie kartu atlieka svarbų vaidmenį pasaulinėje valiutų rinkoje, yra tvirtai įsipareigoję laikytis šio Kodekso ir skatins jo laikytis savo jurisdikcijose. Centriniai bankai yra įsipareigoję laikytis Kodekso principų veikdami kaip prekybos užsienio valiutomis rinkos dalyviai ir tikisi, kad sandorių šalys taip pat laikysis Kodekso nuostatų.

ECBS centriniai bankai ragina prekybos užsienio valiutomis rinkos dalyvius savo jurisdikcijose taikyti Kodekso gerąją praktiką. Centriniai bankai kviečia rinkos dalyvius išreikšti įsipareigojimą laikytis Kodekso principų pritariant prie Kodekso pridedamam Įsipareigojimo pareiškimui ir tikisi reikiamų pokyčių pasaulinėje valiutų rinkoje.

Europos centrinių bankų sistemą sistemą sudaro ECB ir visų ES valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai.