Lietuvos bankas
2017-11-29
11

Visi Europos centrinių bankų sistemą (ECBS) sudarantys centriniai bankai yra pasiryžę palaikyti ir skatinti Visuotinio valiutų rinkos dalyvių elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) laikymąsi. Šiandien 15 ECBS centrinių bankų, tarp jų ir Lietuvos bankas, kartu paskelbė pareiškimus apie pasižadėjimą laikytis Kodekso. Kiti ECBS centriniai bankai tai padarys 2018 m.

„Prisijungdamas prie šios itin reikšmingos pasaulinės iniciatyvos, Lietuvos bankas rodo pavyzdį Lietuvos rinkos dalyviams, kartu kviesdamas ir skatindamas laikytis aukščiausių etikos ir profesionalumo standartų prekiaujant užsienio valiuta. Tikimės, kad šie gerosios praktikos principai, prie kurių formulavimo gausiai prisidėjo ne tik centriniai bankai, bet ir privataus finansų sektoriaus atstovai, tik padidins pasitikėjimą šia pasauliniu mastu viena reikšmingiausių rinkų ir užtikrins skaidresnį jos veikimą,“ – sako Mindaugas Vaičiulis, Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktorius.

Paskelbdami šiuos pareiškimus, ECBS centriniai bankai parodo, kad, veikdami kaip užsienio valiutų rinkos dalyviai, jie pasižada laikytis Kodekso principų ir užtikrinti, kad jų vidaus procesai ir veikla atitiktų Kodekso principus. Paskelbdami šiuos Pasižadėjimo pareiškimus jie pabrėžia, kad Kodekso principai jiems svarbūs skatinant skaidrų ir veiksmingą didmeninės užsienio valiutų rinkos veikimą. Siekdami įgyvendinti šio Kodekso tikslą, ECBS centriniai bankai taip pat ragina jo laikytis visus užsienio valiutų rinkos dalyvius.

Šiandien Pasižadėjimo pareiškimus skelbia šie ECBS centriniai bankai: Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Banca d’Italia, Latvijas Banka, Lietuvos bankas (360.9 KB download icon), Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank ir Europos Centrinis Bankas.