Lietuvos bankas
2021-01-13
11
  • Elektroninės apklausos metu gauta daugiau kaip 8 000 nuomonių
  • Europos piliečiams svarbiausia, kad būtų užtikrintas mokėjimų privatumas, saugumas ir galimybė jais naudotis visoje Europoje
  • Išsami analizė bus paskelbta pavasarį, prieš priimant sprendimą dėl projekto pradžios

Vakar Europos Centrinis Bankas (ECB) užbaigė viešą konsultaciją dėl skaitmeninio euro ir dabar išsamiai išnagrinės rekordinį skaičių atsakymų – nuomonę pateikė 8 221 pilietis, verslo ir pramonės asociacijų atstovai. 

Vieša konsultacija pradėta 2020 m. spalio 12 d., po to, kai buvo paskelbta Eurosistemos ataskaita dėl skaitmeninio euro. Pavasarį ECB paskelbs išsamią viešos konsultacijos analizę – ji bus reikšmingas veiksnys ECB valdančiajai tarybai sprendžiant, ar pradėti skaitmeninio euro projektą.

Iš pirminės neapdorotų duomenų analizės matyti, kad respondentai labiausiai pageidautų, jog skaitmeninis euras užtikrintų mokėjimų privatumą (41 % atsakymų), saugumą (17 % atsakymų) ir galimybę atlikti mokėjimus visoje Europoje (10 % atsakymų).

„Didelis atsakiusiųjų į mūsų apklausą skaičius rodo ypatingą Europos piliečių ir įmonių susidomėjimą skaitmeninio euro vizija“, – teigė Fabio Panetta, ECB vykdomosios valdybos narys ir Skaitmeninio euro darbo grupės pirmininkas. „Piliečių, įmonių ir visų suinteresuotųjų šalių nuomonė mums yra nepaprastai svarbi vertinant, kokiais atvejais skaitmeninis euras galėtų būti naudingiausias.“

Eurosistemos darbo grupė, subūrusi ekspertus iš ECB ir 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų (tarp jų – ir Lietuvos banko), sudarė galimus scenarijus, pagal kuriuos atsirastų poreikis išleisti skaitmeninį eurą. Vienas iš jų – padidėjusi elektroninių mokėjimų paklausa euro zonoje, dėl to Europoje prireiktų nerizikingos skaitmeninės mokėjimo priemonės; kitas – euro zonoje reikšmingai sumažėtų grynųjų pinigų, kaip mokėjimo priemonės, naudojimas; trečias – privačios mokėjimo priemonės, kurios keltų susirūpinimą dėl reguliavimo galimybių ir didintų riziką finansiniam stabilumui bei vartotojų apsaugai; ketvirtas – būtų plačiai naudojamasi kitų centrinių bankų išleidžiamomis skaitmeninėmis valiutomis.

Skaitmeniniai eurai būtų visiems piliečiams ir įmonėms prieinami centrinio banko pinigai elektronine forma – kaip banknotai, tik skaitmeniniai, kurie leistų kasdienius mokėjimus atlikti greitai, lengvai ir saugiai. Jais siekiama ne pakeisti grynuosius pinigus, o juos papildyti. Eurosistema ir toliau leis grynuosius pinigus.

Skaitmeninis euras užtikrintų tiek skaitmeninės mokėjimo priemonės efektyvumą, tiek ir centrinio banko pinigų saugumą. Prioritetas būtų privatumo apsauga, siekiant, kad skaitmeninis euras padėtų išlaikyti pasitikėjimą mokėjimais skaitmeniniame amžiuje.

Teikti nuomonę dėl skaitmeninio euro kvietė ir Lietuvos bankas.

Plačiau apie skaitmeninį eurą

ECB pranešimas anglų kalba