Lietuvos bankas
2016-08-22
11

Šiandien dviejų dienų vizitą mūsų šalyje pradedanti Europos Centrinio Banko (ECB) Priežiūros valdybos pirmininkė Danielė Nui (Danièle Nouy) lankysis Lietuvos banke ir aptars ECB ir Lietuvos banko bendradarbiavimą vykdant bankų priežiūrą ir naujausius Europos bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, taip pat apžvelgs artimiausius iššūkius Europos ir šalies bankų sistemai.

„Žemų palūkanų aplinka, auganti konkurencija finansų sektoriuje, bendrų priežiūros taisyklių laikymosi užtikrinimas visose euro zonos šalyse yra tie iššūkiai, prie kurių bankai, siekdami stabilios veiklos, turi prisitaikyti pirmiausia“, – sako Ingrida Šimonytė, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja, atstovaujanti Lietuvos bankui ECB Priežiūros valdyboje.

I. Šimonytė pabrėžia, kad „mūsų finansų sektoriaus būklė yra gera, o neseniai paskelbti bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai patvirtino, kad didžiausius šalies bankus valdantys užsienio bankai turi pakankamą kapitalo atsargą galimiems šokams atremti. Vis dėlto aplinkybės ir iškylantys nauji iššūkiai reikalauja ypatingo budrumo, todėl bendradarbiaudami su ECB siekiame užtikrinti aukščiausių priežiūros standartų įgyvendinimą“.

„Mūsų pareiga – užtikrinti euro zonos bankų finansinį atsparumą ir patikimumą, kad mūsų piliečiai ir verslas galėtų nedvejodami imti investicijoms reikalingą kreditą. Kad kartu pasiektume šį tikslą, Europos priežiūros institucijos, įskaitant mūsų kolegas iš Lietuvos banko, dalijasi savo patirtimi ir teikia paramą. Dėkoju jiems už sunkų darbą ir pasiaukojimą“, – sako Danielė Nui.

D. Nui vizito Lietuvoje metu taip pat numato susitikti su Lietuvos bankų asociacijos ir komercinių bankų atstovais.

ECB Priežiūros valdybos pirmininkė Lietuvoje vieši antrą kartą. Pirmasis oficialus jos vizitas mūsų šalyje įvyko 2015 m. pradžioje, kai Lietuva tapo bankų sąjungos nare ir įsitraukė į naująją Europos bankų priežiūros sistemą – Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM).

BPM sudaro ECB ir euro zonos nacionalinės priežiūros institucijos. ECB valdančiosios tarybos ir ECB Priežiūros valdybos posėdžiuose bei įvairiose ECB darbo grupėse Lietuvos banko atstovai kartu su kitų šalių nacionaliniais centriniais bankais priima sprendimus dėl priežiūros priemonių ir standartų pagal tarptautines normas ir geriausią praktiką taikymo euro zonoje, sprendžia kitus aktualius bankų priežiūros klausimus.

Trijų didžiausių Lietuvos bankų – AB SEB banko, „Swedbank“, AB, ir AB DNB banko – tiesioginę priežiūrą atlieka ECB, kuris, vykdydamas kasdienes priežiūros funkcijas, pasikliauja Lietuvos banko tarnautojais, ištekliais ir patirtimi.