Lietuvos bankas
2020-03-27
  • AdobeStock_242002054.jpeg
     
11

Europos bankininkystės institucija (EBI) imasi papildomų veiksmų siekdama padėti bankams labiau sutelkti dėmesį į pagrindines operacijas.

Įgyvendinant sprendimą padėti bankams sutelkti dėmesį į pagrindines operacijas ir sumažinti visų neesminių prašymų trumpuoju laikotarpiu apimtis, EBI peržiūrėjo visas atliekamas užduotis, kurioms bankai turi pateikti informaciją per ateinančius kelis mėnesius ir nusprendė;

  • Vykstančių viešų konsultacijų galutines datas atidėti dviem mėnesiams.
  • Visus jau suplanuotus viešus svarstymus nukelti į vėlesnę datą ir organizuoti juos nuotoliniu būdu telekonferencijos ar panašiomis priemonėmis.
  • Pratęsti finansavimo planų duomenų perdavimo terminą.
  • Suderinus su Bazelio bankų priežiūros komitetu atidėti 2019 m. gruodžio mėn. duomenų pagrindu atliekamo kiekybinio poveikio tyrimo pateikimo terminą.

Išsamesnė informacija apie pasikeitimus pateikta EBI interneto svetainėje skelbiamose lentelėse .