Lietuvos bankas
2021-11-04
14

Lietuvos bankas ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paaiškina taisykles, taikomas tais atvejais, kai asmuo skleidžia plačiajai auditorijai skirtą informaciją, siūlančią priimti investicinį sprendimą, susijusį su finansinėmis priemonėmis (pvz., akcijomis ar obligacijomis). Informacijos skleidimu, be kita ko, laikomas nuomonės išsakymas, pavyzdžiui, apie dabartinę ar būsimą acijos kainą.

Kas yra investavimo rekomendacija? ES teisėje investavimo rekomendacija apibrėžiama kaip informacija, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija, susijusi su viena ar keliomis finansinėmis priemonėmis arba emitentais, įskaitant bet kokią platinimo kanalams arba visuomenei skirtą nuomonę apie tokių priemonių dabartinę ar būsimą vertę ar kainą. Platinimo kanalais gali būti analitiniai pranešimai, straipsniai, tradicinė žiniasklaida ar net socialinė žiniasklaida. 

Kas turėtų perskaityti šį pareiškimą? Bet kuris asmuo, kuris kokiu nors būdu ar forma rekomenduoja investuoti per bet kurią platformą, ir bet kuris asmuo, priimantis investicinius sprendimus, grindžiamus bet kurioje platformoje pateiktomis investavimo rekomendacijomis. Tai apima ir socialinę žiniasklaidą. 

Kokia yra problema? Galimybė suklaidinti investuotojus. Investavimo rekomendacijos turi būti parengtos aiškiai ir skaidriai, kad investuotojai, prieš priimdami bet kokį investicinį sprendimą, galėtų žinoti ir įvertinti: 1) rekomendacijos patikimumą ir objektyvumą; ir 2) rekomendacijų teikėjų interesus. Taip kiekvienas gali laisvai reikšti savo nuomonę, niekam tuo nepakenkdamas. 

Kas rengia investavimo rekomendacijas? Paprastai tai yra tokios įmonės kaip bankai ir finansų maklerio įmonės, taip pat finansų analitikai. Tačiau kiti asmenys, siūlantys investavimo strategiją, taip pat gali būti laikomi investavimo rekomendacijų teikėjais, jeigu jų pasiūlymai skirti platinti. Tai apima  jų skelbimą socialinėje žiniasklaidoje. Be to, jei asmuo teikia investavimo rekomendacijas dažnai, siekia jas paskleisti didelei auditorijai ir prisistato kaip turintis finansinių žinių, tai gali reikšti, kad asmuo gali būti laikomas ekspertu. Tokiu atveju pagal įstatymą yra reikalaujama pateikti daugiau informacijos. 

Kur rasti taisykles? Taisyklės nustatytos ES Piktnaudžiavimo rinka reglamente. Jose reikalaujama, kad investavimo rekomendacijas teikiantys asmenys atskleistų savo tapatybę, pateiktų rekomendacijas objektyviai ir atskleistų visus santykius ar aplinkybes, kurie pakenktų objektyvumui. Ekspertams reikia laikytis papildomų taisyklių

Kas nutiks, jei bus nesilaikoma taisyklių? ES priežiūros institucijos aktyviai stebi investuotojų elgseną, teikiamus pavedimus ir sudaromus sandorius rinkoje. Jei yra priežasčių tai daryti, jie atlieka tyrimus. Jei nesilaikoma su investavimo rekomendacijomis susijusių taisyklių, gali būti skiriamos baudos arba imamasi tolesnių priežiūros veiksmų, kurie gali apimti surinktos informacijos perdavimą teisėsaugos institucijoms.