Lietuvos bankas
2012-06-13

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti LTL Kredito uniją. Pagal unijos įstatus, fiziniai asmenys gali būti šios unijos nariais, jeigu gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje arba su ja besiribojančių savivaldybių – Vilniaus ir Trakų rajonų – teritorijose. 

Pasak unijos steigėjų, unijos veikloje pirmenybę numatoma teikti finansinėms paslaugoms smulkiajam verslui ir fiziniams asmenims. Jos buveinė įsikurs Vilniuje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 74 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.