Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba davė leidimą įregistruoti Šilutės kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. kovo 2 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimus.