Lietuvos bankas
2023-02-07
11

Nors privačiojo ne finansų sektoriaus kredito portfelis gruodžio mėn. tebeaugo istoriškai sparčiai, susitraukę įmonių ir būsto pirkimo paskolų srautai liudijo apie slopstantį kreditavimą. Vyraujant kintamosioms palūkanų normoms, kylanti EURIBOR toliau didino paskolų įmonėms ir namų ūkiams palūkanų normas. Pastaraisiais mėnesiais taip pat ūgtelėjo naujų terminuotųjų indėlių palūkanų normos, o kredito įstaigose laikomų indėlių mėnesinis augimas toliau spartėjo. Prie to daugiausia prisidėjo po aštuonių mėnesių pertraukos teigiamą reikšmę įgavęs einamosios sąskaitos balansas.

Komentuoja Daumantas Skinkys, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento ekonomistas

Metinis paskolų įmonėms portfelio augimo tempas gruodžio mėn. sudarė 17,7 proc. ir tebebuvo sparčiausias euro zonoje, viršydamas 5,5 proc. siekiantį vidurkį. Portfelio augimo tempą toliau teigiamai veikė aukštas infliacijos lygis ir apyvartinių lėšų poreikis. Suteiktų naujų paskolų įmonėms srauto vertė per metus susitraukė 29,7 proc., o suteiktų paskolų skaičius 2022 m. gruodžio mėn. buvo 17,1 proc. mažesnis nei prieš metus1. Nepaisant kelis mėnesius stebimų atvėsimo ženklų, įmonių paskolų srauto vertė vis dar yra didesnė nei ilgalaikis vidurkis (žr. 2 pav.).

Paskolų namų ūkiams portfelio metinis augimo tempas gruodžio mėn. reikšmingai nepakito (sudarė 11,6 %) ir toliau gerokai viršijo 3,7 proc. siekiantį euro zonos vidurkį. Padidėjusios palūkanų normos ir sumažėjęs būsto rinkos aktyvumas neigiamai veikė būsto paskolų srautą. Naujų būsto paskolų skaičius gruodžio mėn. buvo 18,1 proc. mažesnis nei prieš metus, o paskolų srauto vertė smuko per 6,5 proc.1 Vartojimo ir kitais tikslais suteiktų paskolų skaičius ir vertės augimo tempas gruodžio mėn. sumažėjo – stebėti atitinkamai 8,3 ir 32,4 proc. metiniai prieaugiai.

Europos Centriniam Bankui griežtinant pinigų politiką, o bankų paskolų maržoms iš esmės nekintant, gruodžio mėn. šiek tiek ūgtelėjo būsto, įmonių bei paskolų vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos. Naujų būsto paskolų palūkanų normos gruodžio mėn. tebebuvo didžiausios (4,4 %) euro zonoje. Palūkanų norma įmonėms šoktelėjo nuo 4,8 iki 5 proc. (žr. 2 lentelę) ir taip pat buvo viena didžiausių euro zonoje. Vyraujant kintamosioms palūkanų normoms, EURIBOR augimas greitai persiduoda likutinių paskolų palūkanų normoms, kurios tiek įmonėms, tiek namų ūkiams siekė 4,3 proc.

Didėjanti bazinė palūkanų norma vis ryškiau persiduoda ir naujų terminuotųjų indėlių palūkanų normoms (žr. 6 pav.). Gruodžio mėn. namų ūkiams jos pakilo iki 1, o įmonėms augo daugiau nei dvigubai – iki 1,3 proc. (žr. 3 lentelę). Be to, po trejų metų pertraukos įmonėms pradėtos mokėti ne nulinės, o 0,1 proc. siekiančios vienadienių indėlių palūkanų normos.

Lapkričio mėn. teigiamą reikšmę įgavęs einamosios sąskaitos balansas reikšmingai prisidėjo prie spartesnio namų ūkių ir įmonių indėlių kredito įstaigose augimo. 747,6 mln. Eur vertės eksporto ir importo balanso prieaugis ir nuo spalio mėn. kone pusantro karto išaugusi Europos Sąjungos (ES) parama reikšmingai paspartino indėlių augimo tempą (žr. 5 pav.). Metinė namų ūkių indėlių augimo sparta buvo stabili (3,7 %), o bankuose laikomų indėlių suma gruodžio mėn. pasiekė 21,6 mlrd. Eur. Įmonių indėlių suma gruodžio mėn. sudarė 11 mlrd. Eur, o metinis indėlių augimo tempas tebebuvo aukštas (15,4 %) dėl spartaus skolinimosi ir buvo didžiausias per praėjusius penkiolika mėnesių (žr. 4 pav.).

1Skaičiavimai atlikti naudojant 3 mėn. slenkamąjį vidurkį.

1 lentelė. Pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolų portfelio ir srauto vertės pokytis (procentais; 3 mėn. slenkamasis vidurkis)

Duomenų komentaras: 2022 m. gruodžio mėn. kreditai ir indėliai

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų palūkanų normos (procentais)

        Duomenų komentaras: 2022 m. gruodžio mėn. kreditai ir indėliai

3 lentelė. Namų ūkių (NŪ) ir įmonių naujų terminuotųjų indėlių PFĮ palūkanų normos (procentais)

Duomenų komentaras: 2022 m. gruodžio mėn. kreditai ir indėliai

 

Duomenų komentaras: 2022 m. gruodžio mėn. kreditai ir indėliaiDuomenų komentaras: 2022 m. gruodžio mėn. kreditai ir indėliaiDuomenų komentaras: 2022 m. gruodžio mėn. kreditai ir indėliai