Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido Panevėžio kredito unijai 3 000 000 litų subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2010 m. rugsėjo 21 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Panevėžio kredito unijos II lygio kapitalą.

Pasak Panevėžio kredito unijos, subordinuotosios paskolos lėšos turės teigiamos įtakos didelių paskolų, kapitalo pakankamumo bei likvidumo normatyvų vykdymui.