Lietuvos bankas
2012-03-06

Š.m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos banko valdyba pritaikė Panevėžio kredito unijai poveikio priemonę, susijusią su šios kredito unijos didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo nevykdymu - kol kredito unija pradės vykdyti Lietuvos banko nurodymą, susijusį su šio normatyvo vykdymu, už kiekvieną šio nurodymo nevykdymo arba netinkamo vykdymo dieną ateityje sumokėti 500 Lt baudą. Atsižvelgdama į tai, kad Panevėžio kredito unija ėmėsi priemonių šio normatyvo vykdymui užtikrinti, Valdyba nutarė pakeisti minėtą nutarimą ir nustatyti kredito unijai 250 Lt baudą už kiekvieną didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo nurodymo nevykdymo arba netinkamo vykdymo dieną ateityje skirti kredito unijai, kol kredito unija pradės vykdyti Lietuvos banko nurodymą, už kiekvieną šio nurodymo nevykdymo arba netinkamo vykdymo dieną ateityje 250 Lt baudą.