Lietuvos bankas
2020-04-17
11

Atsižvelgdama į beprecedentę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, susiklosčiusią plintant COVID-19, 2020 m. balandžio 17 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė sprendimą dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI), vienijančios visas Europos Sąjungos priežiūros institucijas, 2020 m. balandžio 2 d. priimtų Gairių dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų (toliau – Gairės) taikymo Lietuvos rinkoje.

Šiomis Gairėmis yra nustatomas palankesnis priežiūros reikalavimų traktavimas tuo atveju, jei šalyje yra paskelbtas viešasis moratoriumas (taikomas teisės aktų pagrindu) arba jei rinkos dalyviai bendrai susitaria dėl moratoriumo taikymo savo klientams (taikomas ne teisės aktų pagrindu). Viena iš EBI gairėse nustatytų esminių sąlygų yra ta, kad paskolų įmokų atidėjimas turi būti prieinamas pakankamai dideliam paskolų gavėjų skaičiui, o įmokų atidėjimo sąlygos ir terminas visiems paskolų gavėjams turi būti pasiūlyti vienodi, neatsižvelgiant į konkretaus asmens finansinę būklę.

Gairėse nustatyta tvarka aktuali moratoriumams, paskelbtiems tik kaip atsakas į COVID-19 ir tik iki 2020 m. birželio 30 d.

Lietuvos bankas inicijavo dialogą su rinkos dalyviais dėl galimybės sudaryti rinkai  horizontalų sektorinį moratoriumą, tarpininkavo rinkai kaip įmanoma greičiau gaunant reikiamus atsakymus iš Konkurencijos tarybos, Europos Komisijos ir EBI.

Lietuvos bankas tikisi, kad Lietuvos kredito įstaigos, būdamos socialiai atsakingos ir įsivertinusios savo finansines galimybes, be papildomo reguliuotojo įsikišimo galės pasiekti bendrą ir pakankamą susitarimą dėl paskolų moratoriumo ir ragina prie jo prisijungti kuo daugiau kredito įstaigų.

Gairės paskelbtos Lietuvos banko svetainėje.