Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido UAB „Novus Asset Management“ patvirtinti šios bendrovės sudaromo atviro tipo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“, (jį sudaro du subfondai: ,,Novus Balanced Portfolio“ ir ,,Novus Dynamic Portfolio“) taisykles, visą ir sutrumpintą prospektus bei leisti sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį su banku „Swedbank“, AB.

UAB „MP Pension Funds Baltic“ paprašė Lietuvos banko leidimo padalyti (likviduoti) jos įsteigtą sudėtinį specialų investicinį fondą „MP ETF Strategy Fund“. Lietuvos banko valdyba leido tai padaryti, pripažindama netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2010 m. gegužės 13d. sprendimą Nr. 2K-101 dėl minėto fondo.

Šiemet Lietuvos bankui perėmus Vertybinių popierių komisijos funkcijas, Lietuvos banko valdyba pirmą kartą svarstė klausimus ir priėmė nutarimus dėl investicinių fondų veiklos.