Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido UAB „SEB investicijų valdymas“ investuoti į  Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.

Lietuvos banko valdyba leido UAB „SEB investicijų valdymas“ iki 80 procentų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „SEB Pensija 1“ ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo „SEB Pensija 1 plius“ pensijų turtą sudarančių grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones. Toks leidimas duotas su sąlyga, kad bus investuota į ne mažiau kaip 6 emisijų perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, o į vienos emisijos perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones bus investuota ne daugiau kaip 30 procentų grynųjų aktyvų. Leidimo galiojimo terminas numatytas iki 2015 m. vasario 9 d.