Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybos nariai aptarė informaciją apie kredito įstaigos BIGBANK AS filialo patikrinimo rezultatus. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas, Lietuvos banko reikalavimo dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo laikymasis bei vidaus kontrolės veiksmingumas. Atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į Paskolų rizikos duomenų bazę buvo teikiami laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų.

Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas įpareigotas informuoti Estijos Respublikos BIGBANK AS ir Estijos Respublikos kredito įstaigų priežiūros instituciją apie BIGBANK AS filialo patikrinimo rezultatus.