Lietuvos bankas
2015-09-22
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti AB „Grigiškės“ tyrimo rezultatai. Priežiūros tarnyba tyrė, kaip emitentas AB „Grigiškės“ laikėsi reglamentuojamos informacijos skelbimo reikalavimų. 

Jokių reikšmingų reglamentuojamos informacijos neatskleidimo ar netinkamo atskleidimo atvejų nenustatyta. Įmonė supažindinta su tyrimo išvadomis, nurodyti pastebėti vienkartiniai ir mažareikšmiai trūkumai, juos AB „Grigiškės“ ketina ištaisyti.