Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybai pateikta informacija apie AB SEB banko 2011 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą bei jo rezultatus.

Jo metu vertintas banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas.

Kadangi AB SEB bankas priklauso Švedijos SEB grupei, Lietuvos bankas tikrinimo ir vertinimo proceso metu glaudžiai bendradarbiavo su SEB grupės priežiūrą vykdančiomis institucijomis (ypač Švedijos finansų įstaigų priežiūra). Visų šalių atlikti vertinimai buvo aptarti Stokholme vykusios SEB prižiūrėtojų kolegijos susitikime. Kolegijos darbo koordinatorius (Švedijos priežiūros institucijos atstovas) atliko visų šalių vertinimų apibendrinimus, parengė bendrą visos SEB grupės priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą ataskaitą, į kurią buvo įtraukti kolegijos narių išsakyti pastebėjimai.

2011 m. SEB grupės priežiūros kolegija priėmė bendrą sprendimą dėl grupės padalinių ir visos grupės kapitalo pakankamumo. Vykdydamas 2012 m. vidaus kapitalo pakankamumo procesą ir gerindamas rizikos valdymą, AB SEB bankas turi atsižvelgti į priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso SEB grupės ataskaitoje užfiksuotus Lietuvos banko pastebėjimus.

Lietuvos bankas, kaip priežiūros institucija, kiekvieno šalies banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą tikrina bent kartą per kalendorinius metus.