Lietuvos bankas
2015-01-02
11

AB SEB banko prašymu ir atsižvelgdama į atitinkamą Europos Sąjungos reglamentą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė nereikalauti, kad AB SEB bankas apskaičiuotų ir pripažintų pagal riziką įvertintų pozicijų sumą (angl. risk-weighted exposure amount) įsigytų gautinųjų sumų (pagal faktoringo be regreso teisės sandorius) sumažėjimo rizikai padengti.

Sprendimas priimtas išanalizavus banko pateiktus praeities duomenis, rodančius, kad šių pozicijų portfelis banke buvo nereikšmingas, o nuostoliai dėl jų – minimalūs, taip pat atsižvelgiant ir į kitas priežastis. Minėtoms pozicijoms bankas toliau skaičiuos ir pripažins pagal riziką įvertintų pozicijų sumą ir atitinkamai kapitalo poreikį dėl kredito rizikos.