Lietuvos bankas
2013-04-03

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido AB SEB bankui išpirkti 100 mln. eurų neterminuotąjį skolos vertybinį popierių, kurį įsigijo patronuojantis Skandinaviska Enskilda Banken. Minėtą neterminuotąjį skolos vertybinį popierių AB SEB bankas, 2010 m. kovo 10 d. leidus Lietuvos bankui, įtraukė į II lygio kapitalą.

Minėtą neterminuotąjį skolos vertybinį popierių AB SEB bankas, 2010 m. kovo 10 d. leidus Lietuvos bankui, įtraukė į II lygio kapitalą.

Lietuvos bankas leido išpirkti vertybinį popierių įvertinęs, kad net ir jį išpirkus AB SEB bankas užtikrins visų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą ir reikšmingai sumažins palūkanų išlaidas, taip pagerindamas veiklos efektyvumą.

2012 m. gruodžio 31 d. AB SEB banko kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 13,4 %, banko grupės – 15,2 % (normatyvas – 8 %).