Lietuvos bankas
2012-06-13

Atsižvelgdama į AB SEB banko prašymą, Lietuvos banko valdyba jam leido anksčiau termino grąžinti dvi subordinuotąsias paskolas: 25 mln. eurų (tai atitinka 86,32 mln. litų) ir 45 mln. eurų (tai atitinka 155,376 mln. litų). Šios paskolos gautos iš patronuojančio banko Skandinaviska Enskilda Banken AB pagal 2005 m. gruodžio 14 d. ir 2007 m. birželio 26 d. sutartis, jų grąžinimo terminai buvo atitinkamai 2015 m. gruodžio 14 d. ir 2017 m. birželio 26 d.

AB SEB bankas nurodė, kad jam nebėra poreikio naudotis tomis subordinuotosiomis paskolomis. Paskolas grąžinus bus išlaikytas pakankamas banko kapitalizacijos lygis. Jų grąžinimas leis AB SEB bankui sumažinti skolinimosi kaštus.

Subordinuotosios paskolos priskiriamos II lygio kapitalui. Pagal numatomus Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimus, žinomus kaip Bazelis III, bankams svarbiausiu taps aukščiausios kokybės I lygio kapitalas.