Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido AB SEB bankui grąžinti anksčiau sutartyje numatyto termino iš patronuojančio banko Skandinaviska Enskilda Banken AB gautą 20 mln. eurų (tai atitinka 69,056 mln. litų) subordinuotąją paskolą pagal 2006 m. birželio 13 d. sutartį. Šios paskolos terminas sueina 2016 m. birželio 13 d., o AB SEB bankas norėtų paskolą grąžinti 2011 m. birželio 13 d.