Lietuvos bankas
2023-07-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. gegužės mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sudarė 145,9 mln. Eur – palyginti su balandžio mėn., jis išaugo 42,0 proc. ESB perviršio padidėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėjęs pirminių pajamų deficitas (nuo 269,0 mln. iki 106,9 mln. Eur) (žr. 1 pav.). Prekių importas (6,9 %), didėjęs sparčiau už eksportą (4,9 %), padidino užsienio prekybos deficitą 27,6 proc. ir sudarė 384,1 mln. Eur. Sumažėjus paslaugų eksportui ir importui (atitinkamai 9,5 ir 10,6 %), paslaugų perviršinis balansas sumažėjo (7,7 %) ir sudarė 586,4 mln. Eur;

2023 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 50,2 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (32,8 mln. Eur) padidėjo 27,1 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (43,8 mln. Eur), palyginti su balandžio mėn., padidėjo 11,1 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 73,8 mln. Eur – palyginti su balandžio mėn., jie padidėjo 10,7 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 24,0 mln. Eur – padidėjo 6,4 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (143,8 mln. Eur) nulėmė neigiamas grynųjų tiesioginių investicijų srautas (347,8 mln. Eur) ir sumažėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2023 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2023 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius gegužė mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (81.8 KB download icon)