Lietuvos bankas
2022-03-18
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas per 2022 m. sausio mėn. pastebimai spartėjo ir sudarė 13,1 proc. Pastebimai spartėjo ne finansų įmonių ir vartojimo bei kitų paskolų portfelių augimas, o istoriškai spartus būsto paskolų portfelio augimo tempas nežymiai, tačiau taip pat didėjo. Būsto ir ne finansų įmonių paskolų palūkanų normos beveik nepakito, o namų ūkių vartojimo – šiek tiek padidėjo. Namų ūkių ir įmonių turimų indėlių suma per mėnesį sumažėjo atitinkamai 2,4 ir 1,6 proc. Metinis namų ūkių indėlių sumos augimo tempas toliau lėtėjo, o įmonių indėlių suma, palyginti su buvusia prieš metus, traukėsi pirmą kartą nuo 2009 m. spalio mėn.

Naujausius duomenis komentuoja Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis.

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, augo sparčiausiai nuo 2008 m. gruodžio mėn. (15,0 %, žr. 1 pav.), tačiau, pašalinus vienkartinius veiksnius, portfelis būtų padidėjęs mažiau. Atmetus vienkartinio pobūdžio lizingo paskolų portfelio prijungimą prie „OP Corporate Bank“, įmonių paskolų portfelis per metus būtų padidėjęs 9,2 proc. Šio portfelio dydis sausio mėn. sudarė 9,0 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 3,4 proc. Palyginti su mažiausia pastarųjų dvejų metų portfelio verte, užfiksuota 2021 m. vasario mėn., įmonių paskolų portfelis padidėjo 20,9 proc. (pašalinus vienkartinių veiksnių įtaką – 14,9 %). Tikrųjų1 naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas sausio mėn. sudarė 192,1 mln. Eur ir buvo 26,4 proc. mažesnis nei praėjusį mėnesį, 32,5 proc. didesnis nei prieš metus ir 15,1 proc. mažesnis nei vidutinis 2021 m. vieno mėnesio srautas (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su gruodžio mėn., sumažėjo 43,4 proc. ir sudarė 170,1 mln. Eur.

Sausio mėn. būsto paskolų portfelis vis dar augo sparčiausiai nuo 2009 m. gegužės mėn., taip pat spartėjo ir vartojimo bei kitų paskolų portfelio augimo tempas. Paskolų namų ūkiams portfelis sausio mėn. buvo 11,8 proc. didesnis nei prieš metus. Panašiu tempu augo tiek būsto, tiek vartojimo ir kitų paskolų portfeliai, per metus padidėję atitinkamai 11,8 ir 11,7 proc. (žr. 1 pav.). Pastarojo portfelio augimo tempas per mėnesį spartėjo daugiau nei dvigubai ir reikšmingai prisidėjo prie didesnio visų paskolų namų ūkiams portfelio augimo. Tikrųjų naujų būsto paskolų srautas per mėnesį sumažėjo 7,6 proc. ir buvo 29,8 proc. didesnis nei prieš metus ir 5,7 proc. didesnis nei vidutinis 2021 m. srautas (žr. 2 pav.). Būsto paskolų, dėl kurių buvo persitarta, suma sausio mėn., palyginti su gruodžio mėn., sumažėjo 2,4 proc. ir iš viso sudarė 20,4 mln. Eur. Tikrųjų naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas sausio mėn. buvo 116,4 proc. didesnis nei prieš metus.

Būsto ir ne finansų įmonių paskolų palūkanų normos beveik nepakito, o namų ūkių vartojimo – šiek tiek padidėjo (žr. 3 pav.). 2022 m. sausio mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,8 proc. – 0,1 proc. punkto daugiau nei gruodžio mėn. Metinis įmonių paskolų palūkanų vidurkis minimu laikotarpiu sudarė 2,7 proc. ir buvo 0,3 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos sausio mėn. sudarė 2 proc. ir, palyginti su gruodžio mėn., nepakito, o jų metinis slenkamasis vidurkis sudarė 2,1 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma sausio mėn. sudarė 8,1 proc. (0,8 proc. p. daugiau nei gruodžio mėn.), o slenkamasis metinis palūkanų vidurkis – taip pat 8,1 proc. (0,2 proc. p. mažesnis nei prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, pasižyminti dideliu kintamumu, sausio mėn. sumažėjo 1,7 proc. punkto ir sudarė 4,0 proc. Metinis paskolų kitiems tikslams palūkanų slenkamasis vidurkis buvo 5,1 proc. – per metus jis padidėjo 0,1 proc. punkto.

Namų ūkių ir įmonių indėlių bankuose suma sausio mėn., palyginti su 2021 m. gruodžio mėn., sumažėjo, metinis namų ūkių indėlių sumos augimo tempas toliau lėtėjo, o įmonių indėlių suma per metus traukėsi. Namų ūkių indėliai bankuose sausio mėn. sudarė 20,3 mlrd. Eur ir per mėnesį sumažėjo 2,4 proc. Metinis namų ūkių indėlių augimo tempas sausio mėn. toliau mažėjo ir sudarė 12,2 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 2,2 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams nustojus augti sparčiau nei paskolų portfeliui, namų ūkių paskolų ir indėlių santykis per metus nepakito ir sudarė 61,2 proc. (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma per sausio mėn. sumažėjo 1,6 proc. ir sudarė 9,4 mlrd. Eur. Įmonių indėlių suma per metus nežymiai traukėsi (0,1 %, žr. 4 pav.), tačiau sumažėjimas užfiksuotas pirmą kartą nuo 2009 m. spalio mėn. Pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolų ne finansų įmonėms portfeliui ėmus sparčiau didėti dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo, o įmonių indėlių sumai ėmus mažėti, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 16,8 proc. punkto – iki 96,3 proc. (žr. 6 pav.).

1Tikrosios naujos paskolos apima sutartis, kuriose pirmą kartą nustatomos paskolos sąlygos, ir persvarstant sutartis padidintas paskolų dalis. Tikrosios naujos paskolos neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

2Bankų ir kredito unijų.

PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai, proc.

2022 m. sausio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos, proc.

2022 m. sausio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

2022 m. sausio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2022 m. sausio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2022 m. sausio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras