Lietuvos bankas
2023-01-12
11

2022 m. lapkričio mėn. privačiojo ne finansų sektoriaus kreditavimo tempas, nors tebebuvo aukšto lygio, lėtėjo toliau. Tai labiausiai lėmė sumažėję naujų paskolų įmonėms srautai. Toliau kylant ECB bazinei palūkanų normai, stipriai ūgtelėjo naujų paskolų įmonėms ir namų ūkiams palūkanų normos. Nepaisant iki 0,9 proc. paaugusios indėlių palūkanų normos, metinis namų ūkių indėlių augimo tempas lapkričio mėn. toliau lėtėjo. O įmonių indėliai augo vis sparčiau, lapkričio mėn. indėlių prieaugis buvo didžiausias per pastaruosius 12 mėn.

Komentuoja Daumantas Skinkys, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento ekonomistas

Metinis paskolų įmonėms portfelio augimo tempas lapkričio mėn. lėtėjo antrą mėnesį iš eilės ir siekė 16,9 proc. (žr. 1 pav.), tačiau vis dar buvo vienas aukščiausių euro zonoje ir gerokai viršijo 7,3 proc. siekiantį vidurkį. Nors portfelio augimo tempą teigiamai veikė aukštas infliacijos lygis, iki 4,8 proc. išaugusios naujų paskolų palūkanų normos (žr. 2 lent.) ir bazės efektas neigiamai veikė paskolų portfelio augimą. Suteiktų naujų paskolų įmonėms srauto vertė per metus susitraukė 33,1 proc., o suteiktų paskolų skaičius 2022 m. lapkričio mėn. buvo 3,8 proc. mažesnis nei prieš metus1. Nors naujų paskolų suteikiama mažiau, nerimą keliančių ženklų kol kas neregėti – lapkričio mėn. įmonių paskolų srauto vertė vis dar buvo aukštesnė nei 2016–2022 m. vidurkis (žr. 2 pav.).

Skirtingai nei įmonių kreditavimas, paskolų namų ūkiams metinis augimo tempas lapkričio mėn. žymiai nekito (siekė 11,7 proc.) ir toliau gerokai viršijo 4,1 proc. siekiantį euro zonos vidurkį. Būsto paskolų portfelio metinis augimo tempas lapkričio mėn. kiek smuktelėjo (12,3 %), o vartojimo ir kitų paskolų portfelio metinis augimo tempas nežymiai sulėtėjo ir siekė 8,9 proc. (žr. 1 pav.). Išaugusios palūkanų normos neigiamai paveikė būsto paskolų skaičių, tačiau pakilusi vidutinė būsto paskolos vertė atsvėrė jo sumažėjimą. Naujų būsto paskolų skaičius 2022 m. lapkričio mėn. buvo 9,2 proc. mažesnis nei prieš metus, o paskolų srauto vertės metinis augimas sulėtėjo iki 6,1 proc.1 Vartojimo ir kt. tikslais suteiktų paskolų skaičius ir vertė per mėnesį sumažėjo nežymiai bei toliau augo sparčiu tempu – stebėti atitinkamai 11,6 ir 45,7 proc. prieaugiai per metus1.

EURIBOR palūkanų normoms toliau kylant, lapkričio mėn. ūgtelėjo būsto, įmonių paskolų bei paskolų vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos. Palūkanų normos namų ūkiams lapkričio mėn. paaugo nuo 4,9 iki 5,4 proc., o palūkanų normos įmonėms šoktelėjo nuo 4 iki 4,8 proc. (žr. 2 lent.). EURIBOR palūkanų normų augimas taip pat veikė naujų namų ūkių indėlių susitarimų palūkanų normas (žr. 6 pav.), lapkričio mėn. jos pakilo iki 0,9 proc.

Lapkričio mėn. susitraukęs einamosios sąskaitos deficitas reikšmingai prisidėjo prie jau ketvirtą mėnesį tebesitęsiančio namų ūkių ir įmonių indėlių bankuose augimo. Nors indėlių augimą kiek slopino lėčiau augęs įmonių kreditavimas, tačiau nuo spalio mėn. dvigubai susitraukęs eksporto ir importo balanso deficitas reikšmingai paspartino indėlių augimo tempą (žr. 5 pav.). Nepaisant metinio augimo tempo sulėtėjimo iki 3,4 proc. (žr. 4 pav.), namų ūkių indėliai bankuose lapkričio mėn. pasiekė 20,7 mlrd. Eur sumą. Įmonių indėlių suma lapkričio mėn. sudarė 10 mlrd. Eur, o metinis augimo tempas siekė 7,2 proc. ir buvo aukščiausias per praėjusius 12 mėn. (žr. 4 pav.).

__________________________________________

1Skaičiavimai atlikti naudojant 3 mėn. slenkamąjį vidurkį.


1 lentelė. PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto vertės metiniai (3 mėn. slenkamasis vidurkis) pokyčiai, procentais2022 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos, procentais2022 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

3 lentelė. Namų ūkių (NŪ) ir įmonių naujų indėlių (pagal skirtingus terminus) PFĮ palūkanų normos, procentais2022 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

2022 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2022 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2022 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras