Lietuvos bankas
2012-08-29

2012 m. liepos mėn. pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas padidėjo 1,6 mlrd. litų – iki 9,1 mlrd. litų mėnesio pabaigoje. Pinigai P3 per mėnesį padidėjo 792,0 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje ūgtelėjo iki 14,5 procento. Pinigų P3 padidėjimą daugiausia lėmė augę trumpalaikiai indėliai ir grynieji pinigai apyvartoje. Dėl per mėnesį sumažėjusio kredito kitiems rezidentams vidaus kreditas sumažėjo 164,5 mln. litų. Per metus jis padidėjo 717,1 mln. litų, išaugus PFI paskoloms valdžiai ir jų turimiems centrinės valdžios išleistiems skolos vertybiniams popieriams.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (106.2 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.