Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2022 - I ketv.

sorting sorting Iš viso sorting Nuosavybės priemonės sorting Skolos priemonės
Iš viso 9 937,05 9 197,57 739,48
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 35,62 36,44 −0,82
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,36 0,36 -
Apdirbamoji gamyba 170,64 162,89 7,75
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 63,69 48,98 14,71
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 5,60 3,00 2,60
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 9,13 7,66 1,47
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba −2,90 19,13 −22,03
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 41,37 40,00 1,37
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 11,83 2,96 8,87
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 8,13
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 16,55 14,62 1,93
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 0,19
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 17,05 18,08 −1,03
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 119,15 119,64 −0,49
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 36,12 36,60 −0,48
Statyba 168,02 164,54 3,48
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 561,63 1 364,02 197,61
Transportas ir saugojimas 151,44 141,67 9,77
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 34,21 32,10 2,11
Vandens transportas -
Oro transportas
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 105,19 97,84 7,35
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla - -
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 8,55 5,81 2,74
Informacija ir ryšiai 197,10 198,49 −1,39
Finansinė ir draudimo veikla 990,67 999,73 −9,06
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 955,96 965,04 −9,08
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 28,05
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 6,66
Nekilnojamojo turto operacijos 903,88 866,89 36,99
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 5 294,65 4 823,80 470,85
Administracinė ir aptarnavimo veikla 137,42 120,78 16,64
Švietimas
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,84
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 7,58 2,36 5,22
Kita aptarnavimo veikla -
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 139,90 139,90 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30