Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2023 - IV ketv.

sorting sorting Iš viso sorting Nuosavybės priemonės sorting Skolos priemonės
Iš viso 13 298,97 11 984,81 1 314,16
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 36,97 38,10 −1,13
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 1,41 1,41 -
Apdirbamoji gamyba 360,35 329,97 30,38
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 134,80 114,47 20,33
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 5,41 1,90 3,51
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 27,36 15,41 11,95
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 17,43 40,45 −23,02
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 56,77 54,14 2,63
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 15,02 6,12 8,90
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 16,69 9,78 6,91
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 25,15 24,49 0,66
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 1,89 1,96 −0,07
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 59,83 61,25 −1,42
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 258,07 258,92 −0,85
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 100,01
Statyba 105,89 88,43 17,46
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 161,82 1 704,80 457,02
Transportas ir saugojimas 234,36 191,74 42,62
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 58,68 49,06 9,62
Vandens transportas -
Oro transportas 5,32
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 158,68 127,11 31,57
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla -
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 22,88
Informacija ir ryšiai 352,45 276,87 75,58
Finansinė ir draudimo veikla 1 940,17 1 924,60 15,57
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 1 867,49 1 852,05 15,44
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 56,77 56,77 -
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 15,91 15,78 0,13
Nekilnojamojo turto operacijos 916,40 901,09 15,31
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 6 121,36 5 770,85 350,51
Administracinė ir aptarnavimo veikla 448,96 145,53 303,43
Švietimas 24,87
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,74
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 6,47 3,35 3,12
Kita aptarnavimo veikla 20,46 20,46 -
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 185,33 185,33 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30