Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2020 - IV ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 4 157,26 3 647,43 509,83
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 32,29 35,83 −3,54
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,22 0,22 -
Apdirbamoji gamyba 171,17 173,77 −2,60
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 61,58 47,34 14,24
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 8,42 3,65 4,77
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 11,93 8,02 3,91
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 24,65 48,25 −23,60
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 35,42 33,72 1,70
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 11,25 2,19 9,06
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 6,12 5,69 0,43
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 7,10 7,23 −0,13
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 6,80 6,99 −0,19
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas −2,10 10,69 −12,79
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 41,57 32,76 8,81
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 0,71
Statyba 84,43 81,98 2,45
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 139,25 981,27 157,98
Transportas ir saugojimas 127,72 110,04 17,68
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 22,01 17,57 4,44
Vandens transportas 0,00
Oro transportas 0,00 0,00 -
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 94,03 80,79 13,24
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla -
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 20,37 17,29 3,08
Informacija ir ryšiai 161,09 154,90 6,19
Finansinė ir draudimo veikla 975,48 963,89 11,59
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 918,21 906,63 11,58
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 53,98
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 3,29
Nekilnojamojo turto operacijos 315,46 269,49 45,97
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 772,58 550,14 222,44
Administracinė ir aptarnavimo veikla 154,25 113,78 40,47
Švietimas 12,51 12,51 -
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1,00 0,67 0,33
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 5,19 0,76 4,43
Kita aptarnavimo veikla 0,12
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 141,85 141,85 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30