Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - IV ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 4 154,69 3 585,37 569,32
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 31,59 33,43 −1,84
Kasyba ir karjerų eksploatavimas −0,21 −0,21 -
Apdirbamoji gamyba 122,97 103,23 19,74
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 31,24 20,58 10,66
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba −3,17 −8,19 5,02
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 6,90 2,15 4,75
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 19,14 43,34 −24,20
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 23,12 21,88 1,24
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 11,68
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 5,28
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 6,37 6,10 0,27
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 5,75 5,86 −0,11
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 16,66 4,85 11,81
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 20,92 12,20 8,72
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas −0,96
Statyba 62,60 58,68 3,92
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 947,50 729,09 218,41
Transportas ir saugojimas 127,88 115,81 12,07
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 15,04 12,33 2,71
Vandens transportas 9,22 9,22 -
Oro transportas 0,31
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 103,31 94,26 9,05
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 2,65 −0,91 3,56
Informacija ir ryšiai 136,29 140,83 −4,54
Finansinė ir draudimo veikla 879,94 815,97 63,97
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 838,18 774,34 63,84
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 37,83
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 3,93
Nekilnojamojo turto operacijos 251,78 211,93 39,85
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 317,74 1 160,21 157,53
Administracinė ir aptarnavimo veikla 147,43 98,21 49,22
Švietimas 10,51 10,51 -
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,90 0,48 0,42
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 0,73 −3,24 3,97
Kita aptarnavimo veikla −0,41
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 94,84 94,84 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30