Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - III ketv.

Iš viso Nuosavybės priemonės Skolos priemonės
Iš viso 4 175,46 3 723,34 452,12
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 33,02 35,40 −2,38
Kasyba ir karjerų eksploatavimas −0,20 −0,20 -
Apdirbamoji gamyba 387,52 363,94 23,58
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 29,03 19,61 9,42
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba −3,01 −8,01 5,00
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 8,29 3,66 4,63
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 275,56 299,66 −24,10
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 23,27 22,03 1,24
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 13,89
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 8,97
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 6,65 5,72 0,93
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 6,51 6,65 −0,14
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 18,36 4,83 13,53
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 18,85 10,13 8,72
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas −0,98
Statyba 73,23 58,32 14,91
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 885,69 706,11 179,58
Transportas ir saugojimas 117,31 110,30 7,01
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 14,90 11,63 3,27
Vandens transportas 9,13 9,13 -
Oro transportas 0,31
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 92,97 89,54 3,43
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 2,06 −1,35 3,41
Informacija ir ryšiai 108,01 120,98 −12,97
Finansinė ir draudimo veikla 828,42 756,14 72,28
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 798,42 726,27 72,15
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 27,41
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 2,59
Nekilnojamojo turto operacijos 256,83 215,69 41,14
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 247,27 1 145,91 101,36
Administracinė ir aptarnavimo veikla 112,49 95,92 16,57
Švietimas 11,27 11,27 -
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,60 0,14 0,46
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 1,10 −2,93 4,03
Kita aptarnavimo veikla −0,42
Kitos paslaugos - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 93,39 93,39 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30