Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv.
Iš viso 4 228,97 4 122,03 4 223,46 4 324,93 4 413,46 4 474,74 4 269,08 4 378,90 4 430,82
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 25,71 28,10 29,77 31,57 30,97 31,74 32,33 36,21 35,88
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,12 0,12 0,15 0,16 0,18 0,19 0,18 0,22 0,22
Apdirbamoji gamyba 380,38 386,66 409,21 434,45 436,25 437,19 184,70 164,54 161,00
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 23,82 25,88 38,91 56,50 54,63 55,59 56,61 60,20 59,38
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 6,89 6,81 6,18 8,17 8,43 8,91 8,73 8,68 8,74
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 11,15 11,03 10,85 12,51 13,24 13,06 12,16 11,08 12,24
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 263,05 267,08 276,42 280,20 280,02 280,12 24,70 24,70 24,51
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 24,16 23,96 23,21 23,36 23,98 23,74 30,19 31,72 31,82
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 12,87 12,91 12,11 14,10 14,28 14,45 13,28 13,72 11,58
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 5,52 5,59 6,00 5,85 9,15 8,87 4,62 4,79 5,65
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 8,70 7,41 7,16 8,80 7,74 7,37 6,76 6,37 7,42
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 7,50 8,07 7,82 6,89 6,68 7,23 7,70 6,48 4,42
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 16,72 17,92 20,55 18,07 18,10 17,85 19,95 −3,20 −4,76
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 24,30 17,73 20,75 39,36 35,32 41,65 40,33 39,18 39,59
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas −1,92 −2,97 −2,18 −2,14 −1,74 −1,08 −0,98 −1,17 0,01
Statyba 75,62 74,28 76,36 84,11 82,83 87,88 79,34 81,64 85,22
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 885,42 904,23 950,23 892,67 927,26 933,26 955,26 992,42 1 048,96
Transportas ir saugojimas 87,65 121,66 117,36 116,06 123,98 130,41 117,83 118,03 115,82
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 24,35 25,49 15,03 17,05 17,13 17,60 18,28 20,50 18,27
Vandens transportas 12,78 12,32 11,06
Oro transportas 0,31 0,00 0,00 0,00
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 48,77 82,90 90,96 86,57 94,41 100,92 87,97 85,43 85,35
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00 - - -
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 4,25 6,71 6,54 20,72 21,44 20,40 19,07 19,30 18,74
Informacija ir ryšiai 103,97 114,61 105,20 107,21 105,92 122,86 143,55 140,52 150,33
Finansinė ir draudimo veikla 1 013,85 784,61 832,87 814,78 853,71 766,54 728,57 798,62 941,47
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 989,08 758,76 810,47 790,38 826,45 735,90 696,67 771,55 910,46
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 21,83 23,17 19,41 20,42 24,16 27,65 27,71 21,53 25,60
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 2,94 2,68 2,99 3,98 3,10 2,99 4,19 5,54 5,41
Nekilnojamojo turto operacijos 261,43 257,31 227,85 254,66 248,22 290,65 288,60 295,00 290,51
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 157,73 1 217,09 1 236,76 1 314,55 1 315,74 1 366,77 1 425,74 1 402,02 1 247,81
Administracinė ir aptarnavimo veikla 98,25 101,27 104,62 105,65 121,51 133,83 141,65 146,20 148,36
Švietimas 12,28 12,30 10,45 12,57 12,57 12,57 12,51 12,51 12,51
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1,54 0,77 0,75 0,83 0,92 0,98 1,05 0,93 0,71
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 5,23 3,81 3,91 4,52 4,32 4,24 4,42 5,37 5,33
Kita aptarnavimo veikla 0,20 0,15 0,08 0,10 0,09 0,06 0,09 0,09 0,10
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 92,96 93,59 92,78 93,10 93,97 94,60 94,84 127,27 128,25
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30