Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
Iš viso 2 913,92 2 934,01 3 099,55 2 944,38 3 181,81 3 686,69 3 714,84 3 696,05 3 891,57
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 29,39 29,40 28,51 29,21 27,93 28,16 30,00 29,32 31,09
Kasyba ir karjerų eksploatavimas −1,02 −1,00 −0,92 −0,92 −1,04 −1,29 −1,12 −0,81 −0,78
Apdirbamoji gamyba 366,64 355,41 358,46 348,68 334,72 338,53 371,45 392,50 398,49
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 12,90 18,22 20,27 19,52 18,98 20,14 31,49 43,16 30,56
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba −2,23 −2,36 −2,53 −2,99 −3,48 −2,88 −3,22 −2,94 −2,80
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 9,91 8,65 8,64 4,36 4,04 4,07 4,22 3,42 7,42
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 282,61 273,72 276,65 275,32 265,51 265,48 268,68 279,41 289,15
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 28,45 27,19 25,74 19,78 17,69 18,02 18,10 17,98 20,28
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 13,50 13,53 13,30 13,63 13,62 13,48 13,41 13,45 13,64
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 1,55 1,58 1,80 1,85 1,96 5,25 5,27 5,62 5,79
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 5,84 6,17 6,66 9,16 8,66 8,61 8,81 8,55 10,46
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 8,21 8,23 8,07 7,79 7,61 7,50 7,36 6,86 6,44
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 5,90 0,48 −0,14 0,26 0,13 −1,14 17,33 16,99 17,55
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas −0,05 0,80 0,89 0,75 12,12 10,36 2,17 2,69 16,68
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas −0,78 −1,29 −1,61 −1,45 −1,82 −1,92 −3,07 −2,73 −2,61
Statyba 21,51 24,89 26,03 29,26 31,15 38,93 36,29 38,46 42,29
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 467,32 468,77 478,37 486,25 844,25 858,64 847,68 838,70 900,34
Transportas ir saugojimas 36,06 36,84 38,30 37,49 32,47 44,64 49,83 44,06 36,47
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 22,20 21,95 22,55 23,28 23,72 23,75 26,13 24,98 15,06
Vandens transportas 9,30 9,13
Oro transportas −0,09 −0,22 1,03 0,91 1,12 1,12 1,12 1,12 1,02
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 5,18 5,28 4,37 2,70 −2,83 9,78 12,54 8,66 11,26
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00 0,00
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 2,32 0,38 0,01 0,37 −0,53 −0,27 −0,17 −0,17 −1,20
Informacija ir ryšiai 84,58 84,27 89,63 86,75 79,28 93,62 95,86 88,47 102,18
Finansinė ir draudimo veikla 960,24 947,19 973,66 1 054,68 1 086,97 1 077,70 1 069,00 1 068,75 1 102,97
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 942,77 924,70 948,36 1 030,21 1 060,27 1 050,52 1 039,40 1 040,02 1 072,69
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 15,48 20,45 23,05 22,60 24,75 25,19 27,34 25,91 26,48
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 1,99 2,04 2,25 1,87 1,95 1,99 2,26 2,82 3,80
Nekilnojamojo turto operacijos 168,70 189,15 199,09 221,22 215,59 214,86 218,57 182,54 210,48
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 616,33 635,78 748,34 484,53 370,73 833,60 845,60 860,53 898,12
Administracinė ir aptarnavimo veikla 98,53 99,17 104,02 109,79 95,15 86,87 89,38 90,98 92,41
Švietimas 13,93 14,31 14,72 14,85 12,12 12,28 12,30 12,35 12,69
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,28 0,26 0,55 0,73 0,76 1,57 0,81 0,80 0,51
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 1,85 2,38 2,41 2,71 3,07 3,77 3,78 3,98 3,96
Kita aptarnavimo veikla 0,19 0,19 0,06 0,09 −0,06 −0,05 −0,30 −0,50 −0,49
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 47,90 47,11 39,03 39,39 38,95 46,69 46,78 46,13 47,97
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30