Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
Iš viso 3 449,83 3 564,58 4 056,66 3 941,25 4 055,06 4 145,90 4 259,31 4 354,91 4 154,69
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 27,18 26,08 25,98 28,22 29,53 31,94 31,23 31,76 31,59
Kasyba ir karjerų eksploatavimas −0,92 −1,04 −1,29 −0,58 −0,24 −0,23 −0,21 −0,20 −0,21
Apdirbamoji gamyba 352,35 341,33 345,05 368,01 387,25 384,35 386,75 384,83 122,97
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 19,46 18,95 20,32 21,99 31,35 30,05 29,52 30,37 31,24
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba −2,90 −3,47 −2,87 −3,32 −3,85 −3,78 −3,49 −3,01 −3,17
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 4,35 3,96 7,49 7,31 6,56 8,05 8,32 8,00 6,90
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 275,32 266,51 261,95 266,17 275,32 275,44 275,26 275,37 19,14
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 23,88 23,79 24,12 23,92 23,17 23,29 23,29 23,12 23,12
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 9,10 13,57 13,20 13,22 13,27 12,28 12,34 12,51 11,68
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 1,60 1,72 5,17 5,54 5,71 5,57 9,30 8,94 5,28
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 13,71 8,81 8,68 7,41 7,16 8,64 7,57 6,66 6,37
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 7,79 7,61 7,50 8,07 7,82 7,40 7,19 5,78 5,75
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 0,04 −0,12 −0,51 17,70 20,74 17,41 17,45 17,09 16,66
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 0,75 12,12 22,22 12,72 20,23 22,70 14,04 19,97 20,92
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas −1,81 −1,82 −1,92 −2,97 −2,18 −1,91 −1,60 −0,87 −0,96
Statyba 63,17 66,30 66,60 64,10 66,00 69,50 70,18 74,89 62,60
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 675,26 835,91 865,77 881,30 928,53 873,87 924,87 939,91 947,50
Transportas ir saugojimas 58,44 61,83 74,65 108,60 104,17 113,05 120,81 119,83 127,88
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 23,05 23,69 23,59 24,72 14,21 14,60 14,75 14,78 15,04
Vandens transportas 9,84 10,11 9,96 8,70 9,77 9,77 9,22 9,22
Oro transportas 1,23 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 23,61 26,56 39,20 73,07 80,95 88,37 95,98 95,52 103,31
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla −0,03 −0,02 0,17 2,69 2,55 1,96 2,70 2,79 2,65
Informacija ir ryšiai 79,18 80,20 99,54 110,61 102,19 99,17 97,82 112,19 136,29
Finansinė ir draudimo veikla 1 000,92 1 001,56 990,48 786,69 808,88 859,75 912,65 905,68 879,94
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 976,46 976,81 965,83 761,01 786,76 831,16 880,43 870,26 838,18
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 22,60 22,83 21,71 23,04 19,25 23,67 28,32 31,98 37,83
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 1,86 1,92 2,94 2,64 2,87 4,92 3,90 3,44 3,93
Nekilnojamojo turto operacijos 213,59 215,23 254,90 252,47 224,86 252,32 254,32 257,26 251,78
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 747,14 710,49 1 105,02 1 119,56 1 168,39 1 230,11 1 219,14 1 266,22 1 317,74
Administracinė ir aptarnavimo veikla 123,26 107,69 99,48 102,29 110,28 104,18 120,74 133,98 147,43
Švietimas 14,87 12,14 12,28 12,30 10,45 10,51 10,57 10,57 10,51
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,73 0,76 1,45 0,70 0,69 0,73 0,75 0,81 0,90
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 2,75 2,98 3,59 1,45 1,27 1,39 1,20 1,11 0,73
Kita aptarnavimo veikla 0,09 −0,06 −0,27 −0,50 −0,57 −0,59 −0,62 −0,42 −0,41
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 92,91 92,90 92,96 93,59 92,78 93,10 93,97 94,60 94,84
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30