Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv.
Iš viso 8 948,04 8 607,35 8 627,76 8 960,23 9 490,70 9 714,54 10 147,59 10 227,48 10 308,26
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 35,30 36,86 38,42 39,30 39,11 38,58 40,92 32,21 30,26
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,62 0,62 0,49 0,40 0,57 0,52 0,46 0,36 0,71
Apdirbamoji gamyba 147,76 149,37 149,42 151,86 178,66 181,08 185,34 192,79 176,27
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 63,17 64,71 63,20 64,95 65,35 64,11 65,28 67,81 66,88
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 8,68 8,90 7,19 6,03 13,75 6,42 5,50 5,79 5,71
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 12,54 11,97 11,86 9,29 9,27 9,60 9,18 9,61 9,16
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba −2,73 −2,77 −4,59 −3,44 6,49 8,07 10,05 10,42 11,30
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 33,98 37,09 40,32 42,44 41,95 41,08 42,42 41,77 41,04
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 11,33 11,37 11,00 12,83 12,58 12,74 12,95 11,83 11,93
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 6,35 6,66 6,32 6,03 6,18 5,88 6,72 8,12 9,69
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 11,28 10,88 10,79 11,89 12,91 13,02 16,79 16,20 14,81
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 7,49 3,95 4,19 3,39 2,63 2,69 3,91 3,52 3,20
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas −4,33 −3,39 −0,86 −1,55 7,55 17,47 12,54 17,72 2,55
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 36,45 36,31 34,64 37,33 38,36 61,77 75,42 104,67 137,72
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas −1,72 −3,49 −4,59 1,41 33,76 34,63 33,02 35,45 59,50
Statyba 124,01 126,32 135,67 143,78 164,61 155,01 161,08 164,69 162,04
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 115,40 1 147,35 1 187,74 1 203,28 1 404,07 1 443,01 1 558,54 1 608,08 1 691,49
Transportas ir saugojimas 139,68 150,34 149,56 151,66 148,21 154,78 165,05 187,80 184,63
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 26,08 30,35 31,39 30,72 30,32 33,21 34,70 38,00 30,48
Vandens transportas 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68
Oro transportas 0,00 0,00 0,00
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 101,92 108,31 106,49 108,95 105,90 109,58 118,67 137,81 142,47
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00 0,00 0,00
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 20,43 19,71 18,92 19,30 19,25 20,93 20,80 9,38 9,34
Informacija ir ryšiai 139,87 145,97 154,80 161,93 168,77 158,69 161,06 179,11 208,85
Finansinė ir draudimo veikla 1 054,20 1 071,71 1 072,06 1 093,41 1 101,84 1 109,79 1 147,19 1 102,67 1 127,10
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 1 026,22 1 012,73 1 016,13 1 035,15 1 044,36 1 051,84 1 096,10 1 067,84 1 107,48
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 24,52 55,31 52,53 53,79 51,94 51,70 45,19 28,08 12,79
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 3,46 3,67 3,40 4,47 5,54 6,25 5,90 6,75 6,83
Nekilnojamojo turto operacijos 301,15 297,98 312,77 782,43 816,09 848,64 918,39 899,54 780,97
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 5 518,32 5 109,80 5 050,75 4 846,43 5 076,61 5 155,08 5 309,01 5 309,34 5 320,65
Administracinė ir aptarnavimo veikla 156,81 158,22 162,03 173,12 144,59 195,23 215,12 245,45 260,63
Švietimas 12,70 12,79 14,00 14,14 14,27 13,78 13,82 13,35 13,35
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1,15 1,13 1,15 1,20 1,35 1,55 1,26 1,17 1,08
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 5,89 5,57 8,79 5,19 4,41 4,45 4,87 3,74 3,74
Kita aptarnavimo veikla 0,13 0,12 0,10 0,16 0,23 1,17 1,24 1,24 1,24
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 139,89 140,67 141,04 133,90 135,94 135,85 135,00 136,44 138,69
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30