Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
Iš viso 4 122,03 4 223,46 4 324,93 4 413,46 4 474,74 4 269,08 4 378,90 4 430,82 4 489,00
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 28,10 29,77 31,57 30,97 31,74 32,33 36,21 35,88 35,81
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,12 0,15 0,16 0,18 0,19 0,18 0,22 0,22 0,22
Apdirbamoji gamyba 386,66 409,21 434,45 436,25 437,19 184,70 164,54 161,00 161,90
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 25,88 38,91 56,50 54,63 55,59 56,61 60,20 59,38 60,92
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 6,81 6,18 8,17 8,43 8,91 8,73 8,68 8,74 8,53
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 11,03 10,85 12,51 13,24 13,06 12,16 11,08 12,24 11,82
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 267,08 276,42 280,20 280,02 280,12 24,70 24,70 24,51 24,44
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 23,96 23,21 23,36 23,98 23,74 30,19 31,72 31,82 31,79
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 12,91 12,11 14,10 14,28 14,45 13,28 13,72 11,58 12,41
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 5,59 6,00 5,85 9,15 8,87 4,62 4,79 5,65 5,65
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 7,41 7,16 8,80 7,74 7,37 6,76 6,37 7,42 7,05
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 8,07 7,82 6,89 6,68 7,23 7,70 6,48 4,42 3,69
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 17,92 20,55 18,07 18,10 17,85 19,95 −3,20 −4,76 −4,40
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 17,73 20,75 39,36 35,32 41,65 40,33 39,18 39,59 37,24
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas −2,97 −2,18 −2,14 −1,74 −1,08 −0,98 −1,17 0,01 0,60
Statyba 74,28 76,36 84,11 82,83 87,88 79,34 81,64 85,22 88,03
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 904,23 950,23 892,67 927,26 933,26 955,26 992,42 1 048,96 1 059,93
Transportas ir saugojimas 121,66 117,36 116,06 123,98 130,41 117,83 118,03 115,82 127,82
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 25,49 15,03 17,05 17,13 17,60 18,28 20,50 18,27 21,77
Vandens transportas 12,32 11,06
Oro transportas 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 82,90 90,96 86,57 94,41 100,92 87,97 85,43 85,35 93,85
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00 - - -
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 6,71 6,54 20,72 21,44 20,40 19,07 19,30 18,74 19,49
Informacija ir ryšiai 114,61 105,20 107,21 105,92 122,86 143,55 140,52 150,33 158,00
Finansinė ir draudimo veikla 784,61 832,87 814,78 853,71 766,54 728,57 798,62 941,47 964,75
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 758,76 810,47 790,38 826,45 735,90 696,67 771,55 910,46 908,47
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 23,17 19,41 20,42 24,16 27,65 27,71 21,53 25,60 51,72
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 2,68 2,99 3,98 3,10 2,99 4,19 5,54 5,41 4,56
Nekilnojamojo turto operacijos 257,31 227,85 254,66 248,22 290,65 288,60 295,00 290,51 287,50
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 217,09 1 236,76 1 314,55 1 315,74 1 366,77 1 425,74 1 402,02 1 247,81 1 253,32
Administracinė ir aptarnavimo veikla 101,27 104,62 105,65 121,51 133,83 141,65 146,20 148,36 147,17
Švietimas 12,30 10,45 12,57 12,57 12,57 12,51 12,51 12,51 12,51
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,77 0,75 0,83 0,92 0,98 1,05 0,93 0,71 0,70
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 3,81 3,91 4,52 4,32 4,24 4,42 5,37 5,33 4,88
Kita aptarnavimo veikla 0,15 0,08 0,10 0,09 0,06 0,09 0,09 0,10 0,09
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 93,59 92,78 93,10 93,97 94,60 94,84 127,27 128,25 129,04
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30