Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Iš viso 6 435,08 6 500,59 6 300,67 6 365,98 8 948,04 8 607,35 8 627,76 8 625,56 8 937,15
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 30,97 31,74 32,33 32,23 35,30 36,86 38,42 36,79 38,28
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,18 0,19 0,18 0,26 0,62 0,62 0,49 0,40 0,57
Apdirbamoji gamyba 436,55 443,00 190,93 147,71 147,76 149,37 149,42 146,92 157,37
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 54,63 61,32 62,35 66,98 63,17 64,71 63,20 63,35 64,49
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 8,43 8,91 8,73 8,77 8,68 8,90 7,19 3,91 11,53
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 13,25 13,07 12,17 11,18 12,54 11,97 11,86 9,57 9,47
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 280,02 280,12 24,70 −3,66 −2,73 −2,77 −4,59 −4,49 −4,76
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 23,65 23,43 29,88 34,47 33,98 37,09 40,32 43,26 42,43
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 14,22 14,38 13,22 13,30 11,33 11,37 11,00 11,55 11,31
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 9,70 9,18 5,33 5,45 6,35 6,66 6,32 5,84 6,14
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 7,86 7,50 6,89 6,77 11,28 10,88 10,79 12,10 13,15
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 6,68 7,23 7,70 7,46 7,49 3,95 4,19 3,32 2,83
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 18,11 17,86 19,96 −3,01 −4,33 −3,39 −0,86 −1,49 0,78
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 32,01 38,34 37,02 36,78 36,45 36,31 34,64 39,59 43,70
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas −1,74 −1,08 −0,98 −1,17 −1,72 −3,49 −4,59 1,27 1,33
Statyba 83,73 88,90 80,42 100,80 124,01 126,32 135,67 131,61 142,93
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 008,78 1 017,80 1 043,60 1 030,92 1 115,40 1 147,35 1 187,74 1 109,20 1 137,90
Transportas ir saugojimas 125,54 132,07 121,61 131,04 139,68 150,34 149,56 132,44 128,29
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 17,85 18,33 19,07 24,40 26,08 30,35 31,39 12,60 12,18
Vandens transportas 12,13 11,58 11,58 11,58 11,68 11,68 11,68
Oro transportas 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 95,25 101,85 90,96 95,06 101,92 108,31 106,49 107,85 104,12
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 21,55 20,61 19,59 19,99 20,43 19,71 18,92 15,57 15,76
Informacija ir ryšiai 115,81 126,13 146,84 148,97 139,87 145,97 154,80 158,44 166,95
Finansinė ir draudimo veikla 991,90 904,73 865,87 912,65 1 054,20 1 071,71 1 072,06 1 092,33 1 102,74
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 964,64 874,09 833,97 888,11 1 026,22 1 012,73 1 016,13 1 035,16 1 046,42
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 24,16 27,65 27,71 20,93 24,52 55,31 52,53 53,79 51,95
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 3,10 2,99 4,19 3,61 3,46 3,67 3,40 3,38 4,37
Nekilnojamojo turto operacijos 254,18 296,58 297,54 349,64 301,15 297,98 312,77 786,93 787,10
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 3 048,63 3 100,95 3 160,78 3 150,24 5 518,32 5 109,80 5 050,75 4 642,50 4 919,13
Administracinė ir aptarnavimo veikla 131,81 144,13 147,07 147,62 156,81 158,22 162,03 167,87 130,40
Švietimas 12,57 12,57 12,51 12,60 12,70 12,79 14,00
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,93 0,98 1,06 1,01 1,15 1,13 1,15 0,67 0,82
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 5,04 4,96 5,19 5,43 5,89 5,57 8,79 8,17 8,25
Kita aptarnavimo veikla 0,09 0,06 0,11 0,12 0,13 0,12 0,10
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 136,55 137,93 139,00 139,14 139,89 140,67 141,04 141,55 142,18
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30