Lietuvos bankas

Konsoliduotas visų Lietuvos PFĮ balansas. Atimtos euro zonos rezidenčių PFĮ tarpusavio turto ir įsipareigojimų pozicijos – iš PFĮ įsipareigojimų atimtos atitinkamų straipsnių PFĮ balanso turto pusėje sumos.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Paskolos euro zonos rezidentams sorting Turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų sorting IF vienetai (akcijos), išleisti euro zonos rezidentų sorting Turimos nuosavybės priemonės, išleistos kitų euro zonos rezidentų sorting Euro zonos išorės turtas sorting Nefinansinis turtas sorting Likęs turtas
sorting 1=2+5+8+...+12 sorting iš viso sorting valdžios sektoriui sorting kitiems euro zonos rezidentams sorting iš viso sorting valdžios sektoriaus sorting kitų euro zonos rezidentų sorting 8 sorting 9 sorting 10 sorting 11 sorting 12
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7 sorting 6 sorting 7
2021 - 06 46 182,4 21 409,9 333,9 21 076,0 13 949,9 13 830,1 119,9 268,8 306,2 7 979,8 317,4 1 950,4
2021 - 07 47 015,9 21 742,8 338,1 21 404,7 14 148,7 14 028,8 119,9 274,4 309,2 8 264,8 315,3 1 960,6
2021 - 08 47 839,8 22 147,2 340,3 21 806,8 14 189,6 14 076,9 112,7 243,9 311,5 8 693,6 312,8 1 941,3
2021 - 09 47 880,7 22 055,4 350,8 21 704,6 14 428,3 14 316,6 111,7 243,3 309,9 8 613,5 310,2 1 920,2
2021 - 10 49 083,2 22 970,0 355,4 22 614,6 14 659,9 14 537,2 122,7 243,1 303,5 8 640,2 311,3 1 955,1
2021 - 11 49 336,9 23 053,4 356,0 22 697,4 14 874,5 14 746,3 128,2 273,7 304,6 8 688,9 306,8 1 835,0
2021 - 12 48 897,0 23 395,1 361,6 23 033,5 15 004,4 14 878,4 126,0 310,6 304,1 7 658,3 308,0 1 916,5
2022 - 01 48 678,0 23 642,6 356,4 23 286,2 15 054,9 14 909,0 146,0 301,0 304,3 7 138,8 312,2 1 924,2
2022 - 02 48 787,7 23 820,4 349,5 23 471,0 15 195,1 15 068,0 127,1 295,4 293,9 7 478,9 310,0 1 393,9
2022 - 03 50 624,4 24 171,2 339,7 23 831,5 15 205,5 15 064,0 141,5 281,0 286,9 8 903,6 305,8 1 470,4
2022 - 04 51 805,7 24 600,4 337,4 24 263,0 15 442,8 15 292,9 150,0 310,6 286,7 9 244,3 307,6 1 613,2
2022 - 05 52 037,1 24 878,6 336,0 24 542,6 15 610,8 15 442,4 168,4 372,0 287,1 9 006,7 306,0 1 575,9
2022 - 06 54 757,8 25 126,6 333,8 24 792,8 15 843,5 15 670,3 173,2 425,9 287,5 10 976,3 303,4 1 794,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27