Lietuvos bankas

Konsoliduotas visų Lietuvos PFĮ balansas. Atimtos euro zonos rezidenčių PFĮ tarpusavio turto ir įsipareigojimų pozicijos – iš PFĮ įsipareigojimų atimtos atitinkamų straipsnių PFĮ balanso turto pusėje sumos.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Paskolos euro zonos rezidentams Turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų IF vienetai (akcijos), išleisti euro zonos rezidentų Turimos nuosavybės priemonės, išleistos kitų euro zonos rezidentų Euro zonos išorės turtas Nefinansinis turtas Likęs turtas
1=2+5+8+...+12 iš viso valdžios sektoriui kitiems euro zonos rezidentams iš viso valdžios sektoriaus kitų euro zonos rezidentų 8 9 10 11 12
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7
2019 - 11 42 194,2 21 024,6 527,1 20 497,6 11 775,2 3 490,1 8 285,2 738,1 336,8 5 131,4 258,8 2 929,2
2019 - 12 43 246,2 21 016,3 533,3 20 483,0 11 816,1 3 550,0 8 266,1 733,4 339,3 6 071,5 303,6 2 966,1
2020 - 01 42 146,4 21 044,9 525,2 20 519,8 11 846,5 3 583,8 8 262,8 452,4 339,2 5 241,1 304,9 2 917,2
2020 - 02 42 143,2 21 085,4 515,7 20 569,7 11 687,5 3 429,8 8 257,7 437,2 339,2 5 528,2 303,4 2 762,4
2020 - 03 42 666,0 21 120,5 503,8 20 616,7 11 735,6 3 483,9 8 251,7 417,2 336,5 5 918,7 305,3 2 832,3
2020 - 04 43 386,5 20 953,9 499,0 20 454,9 12 526,7 4 257,3 8 269,4 600,6 337,1 5 856,6 305,5 2 806,2
2020 - 05 43 613,5 20 731,0 495,2 20 235,8 12 867,1 4 612,2 8 255,0 570,4 328,7 5 997,0 302,7 2 816,6
2020 - 06 43 999,9 20 599,2 488,6 20 110,7 13 367,0 5 116,7 8 250,4 569,2 328,9 6 075,9 326,3 2 733,4
2020 - 07 44 478,7 20 778,4 483,0 20 295,4 13 679,0 13 601,9 77,1 569,4 330,1 6 019,7 328,3 2 773,8
2020 - 08 45 233,0 20 751,7 479,7 20 272,0 14 071,8 14 001,1 70,7 534,1 330,4 6 576,1 327,9 2 641,0
2020 - 09 46 229,0 20 880,4 472,6 20 407,8 14 291,0 14 220,7 70,2 520,9 330,7 7 381,4 330,9 2 493,8
2020 - 10 45 022,6 20 546,9 333,7 20 213,2 14 412,8 14 336,8 76,0 521,0 331,3 6 469,2 329,3 2 412,1
2020 - 11 44 961,9 20 511,7 335,5 20 176,2 14 330,4 14 252,0 78,4 544,5 331,9 6 538,7 325,4 2 379,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27