Lietuvos bankas

Dvi premijos už mokslinę veiklą

Lietuvos bankas skiria dvi premijas už mokslinę veiklą: Vlado Jurgučio premiją (10 tūkst. eurų) ir Lietuvos banko premiją už ekonomikos srities disertaciją (5 tūkst. eurų). Premijų skyrimo nuostatus rasite čia. (121.9 KB download icon)

Paraiškos premijoms gauti priimamos kiekvienais metais nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 30 dienos. Kvietimas teikti paraiškas premijoms gauti (99.5 KB download icon)

[[#ex]]

Vlado Jurgučio premija

Ji įamžina akademiko profesoriaus Vlado Jurgučio, pirmojo Lietuvos banko valdytojo, nuopelnus Lietuvos bankininkystei. Vlado Jurgučio premija skiriama siekiant pažymėti reikšmingiausius per pastaruosius penkerius metus Lietuvos ekonomistų arba su Lietuvos mokslo institucijomis susijusių užsienio šalių ekonomistų mokslinės veiklos rezultatus – publikuotus mokslinius straipsnius, išleistas mokslo monografijas arba kitas knygas. Pirmenybė teikiama tokioms temoms kaip centrinio banko veikla, pinigų politika, makroprudencinė politika, bankininkystė, mokėjimai ir atsiskaitymai, investavimas ir kitoms su Lietuvos banko vykdoma veikla susijusioms temoms.


Lietuvos banko premija už ekonomikos srities disertaciją

Ji skiriama siekiant apdovanoti geriausių disertacijų, parengtų iš ekonomikos arba su ja susijusios srities ir apgintų per paskutinius dvejus metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., autorius. Pirmenybė teikiama tokioms temoms kaip centrinio banko veikla, pinigų politika, makroprudencinė politika, bankininkystė, mokėjimai ir atsiskaitymai, investavimas ir pan.


Premijų istorija

1990 m. Lietuvos bankas įsteigė premiją už žymius ir aktualius darbus pinigų cirkuliacijos, kredito ir atsiskaitymų su užsienio šalimis klausimais. Ši premija 1992 m. skirta doc. Vladui Terleckui už monografija „Pinigai Lietuvoje 1915–1944“, o 1993 m. – prof. Stasiui Uosiui už ilgametį ir kūrybingą darbą pinigų teorijos srityje.

1997 m. buvo įsteigta Vlado Jurgučio premija. Ji skirta šiems mokslininkams:

 • 2024 m. – kolektyviniam Simo Kučinsko ir Artūro Juodžio darbui "Quantifying noise in survey expectations";
 • 2023 m. – Jonui Striaukui už ekonomikos srities disertaciją „Estimation and Inference for High Dimensional Mixed Frequency Data Models“;
 • 2022 m. – kolektyviniam Alminas Žaldokas, Abhiroop Mukherjee ir Manpreet Singh darbui „Do corporate taxes hinder innovation?“ ir Vytautui Valaičiui už ekonomikos srities disertaciją „Housing Illiquidity, Asset Prices and the Amplication of Macroeconomic Shocks“, „Wealth and Hours“ ir „Machine Learning Projection Method for Macro-Finance Models“;
 • 2021 m. – Audingai Baltrūnaitei už mokslinį darbą „Political Contributions and Public Procurement: Evidence from Lithuania“ ir Karoliui Liaudinskui už ekonomikos srities disertaciją „Essays in Financial Intermediation“;
 • 2020 m. –  kolektyviniam Jesus Crespo Cuaresma, Gernot Doppelhofer, Martin Feldkircher ir Florian Huber darbui „Spillovers from US monetary policy: evidence from a time varying parameter global vector autoregressive model“ ir Renatai Rabovič už ekonomikos srities disertaciją „Essays in Economics of Education and Econometric Theory“;
 • 2019 m. –  kolektyviniam Matthias Gerhard Weber ir Arthur Schram darbui „The non-equivalence of labour market taxes: a real-effort experiment“ ir Adai Kovaliukaitei už ekonomikos srities disertaciją „The role of strategic beliefs in understanding strategic, pro-social and socially complementary behavior“;
 • 2018 m. – kolektyviniam Agnės Kajackaitės, Uri Gneezy ir Joel Sobel darbui „Lying Aversion and the Size of the Lie“ ir Artūrui Juodžiui už ekonomikos srities disertaciją „Essays in panel data modelling“;
 • 2016 m. – skirtos stipendijos Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų katedros doktorantei Aidai Barkauskaitei ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Socialinių mokslų srities vadybos krypties doktorantei Tamarai Mariničevaitei;
 • 2015 m. – Gediminui Vaskelai už monografiją „Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1919–1940 metais“ ir skirtos stipendijos Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų programos magistrantei Viktorijai Rabikauskaitei ir Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų ir bankininkystės programos magistrantei Eglei Aleknevičiūtei;
 • 2014 m. – skirtos stipendijos Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų ir bankininkystės programos magistro studijų studentei Rūtai Zinkevičiūtei ir Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų programos magistro studijų studentei Ramintai Benetytei;
 • 2013 m. – skirtos stipendijos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto finansų ir apskaitos bakalauro studijų programos studentei Vaidai Kairytei ir Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto finansų programos magistrantui Gediminui Startai;
 • 2012 m. – Vladui Terleckui už monografiją „Bankininkystė Lietuvoje 1795–1915 m.“ ir skirtos stipendijos Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų ir bankininkystės programos magistro studentei Rūtai Zinkevičiūtei ir Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų programos magistro studentei Ramintai Benetytei;
 • 2011 m. – skirtos stipendijos Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto finansų specialybės magistrantei Indrei Petraitytei ir Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto finansų ir bankininkystės specializacijos magistrantei Simonai Latakaitei;
 • 2010 m. – prof. Antanui Tylai už monografiją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667)“ ir dr. Vytautui Valvoniui – už pastarųjų 5 metų darbus bankininkystės, ypač kredito rizikos valdymo, srityje, taip pat už praktinę naudą gerinant rizikos valdymą bankuose bei stiprinant bankų veiklos patikimumą;
 • 2008 m. – Arūnui Dulkiui, Juozui Galkui ir Stanislovui Sajauskui už darbą „Lietuvos monetos“ ir skirtos stipendijos Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto bankininkystės specialybės studentei Kristinai Mikalauskaitei ir Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto finansų ir bankininkystės specializacijos magistrantei Juratei Žukovskai;
 • 1999 m. – Vladui Terleckui už 1995–1999 m. išleistas knygas ir paskelbtus straipsnius Lietuvos bankininkystės istorijos tema;
 • 1998 m. – Stasiui Sajauskui ir Dominykui Kaubriui už darbą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika“;
 • 1997 m. – prof. Alfonsui Žilėnui už reikšmingus darbus bankininkystės ir finansų srityse.

[[#ex]]

2017 m. balandį Lietuvos banko valdyba pakeitė Vlado Jurgučio premijos skyrimo nuostatus ir įsteigė naują premiją už ekonomikos srities disertaciją.


Stipendija Vilniaus universiteto studentams

Lietuvos bankas įsteigė Lietuvos banko stipendiją, skirtą pažangiausiems Vilniaus universiteto (VU) Kiekybinės ekonomikos studijų programos studentams ir stojantiesiems į šią studijų programą. Šia stipendija siekiama didinti Lietuvos banko kaip kompetencijos centro žinomumą ir kaip pažangaus, analitinių įgūdžių reikalaujančio darbdavio patrauklumą, skatinti gabiausius Lietuvos moksleivius vietoj panašaus profilio bakalauro studijų užsienio universitetuose rinktis VU Kiekybinės ekonomikos studijų programą; parengti geriausių universitetų standartus atitinkančius analitikus, prisidėsiančius prie ekonomikos, finansų, duomenų analitikos ir prognozavimo kokybinio pokyčio šalyje, taip pat parengti būsimus specialistus Lietuvos bankui. Stipendijos skyrimo nuostatus rasite čia (332.2 KB download icon).

Stipendijos dydis – 5 MMA (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesinė alga). Kiekvienų mokslo metų pradžioje skiriamos trys stipendijos – po vieną kiekvienam VU Kiekybinės ekonomikos studijų programos kursui (įstojusiam į pirmą kursą, antro ir trečio kurso studentams).

Stipendija skiriama du kartus per metus: 2,5 MMA dydžio suma – iki einamųjų metų spalio 15 d. ir 2,5 MMA dydžio suma – iki einamųjų metų vasario 15 d. Kvietimas teikti paraišką gauti Lietuvos banko stipendiją (164.8 KB download icon).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentai, norintys gauti stipendiją:

 • Laisvos formos prašymą skiri stipendiją
 • Pažymą apie studijų rezultatus iš universiteto (pateikia antrakursiai, trečiakursiai)
 • Atestato kopiją (pateikia stojantieji)
 • Laisvos formos motyvacinį laišką
 • Paskirto mentoriaus rašytinę rekomendaciją (galioja antrakursiams, trečiakursiams, stojantiems nereikia pateikti).
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-05