Lietuvos bankas

Kartą per metus – birželio mėnesį skelbiame Finansinio stabilumo apžvalgą, kuri skirta šalies finansų sistemai analitiškai įvertinti. Ypač daug dėmesio skiriama šalies bankų sektoriaus ir jos skolininkų – namų ūkių ir ne finansų įmonių – padėčiai įvertinti.

Pagrindiniai finansinio stabilumo apžvalgos tikslai:

  1. pateikti finansų sistemos būklės vertinimą;
  2. atkreipti dėmesį į vidaus ir išorės grėsmes šalies finansų sistemai;
  3. įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus ir išorės sukrėtimų poveikį;
  4. patarti rinkos dalyviams, kaip tinkamai pasirengti iššūkiams finansų sistemoje.
Finansinio stabilumo apžvalga

Pateikiamas bendras finansinio stabilumo vertinimas, aptariamos bankų sistemos perspektyvos, apžvelgiama bankų skolininkų finansinė būklė, pateikiami testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai.

Visas leidinys (PDF) (HTML)

Duomenų lentelės (412.4 KB download icon)

Pristatymas

Ankstesnės apžvalgos

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-06