Lietuvos bankas

Kartą per metus – birželio mėnesį skelbiame Finansinio stabilumo apžvalgą, kuri skirta šalies finansų sistemai analitiškai įvertinti. Ypač daug dėmesio skiriama šalies bankų sektoriaus ir jos skolininkų – namų ūkių ir ne finansų įmonių – padėčiai įvertinti.

Pagrindiniai finansinio stabilumo apžvalgos tikslai:

 1. pateikti finansų sistemos būklės vertinimą;
 2. atkreipti dėmesį į vidaus ir išorės grėsmes šalies finansų sistemai;
 3. įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus ir išorės sukrėtimų poveikį;
 4. patarti rinkos dalyviams, kaip tinkamai pasirengti iššūkiams finansų sistemoje.

Visas leidinys (pdf)

SANTRAUKA (pdf)

 1. FINANSŲ SISTEMOS BŪKLĖ IR PERSPEKTYVOS (pdf)

 • Finansų rinkų ir ekonomikos raida (pdf)
 • 1 intarpas. COVID-19 poveikis Lietuvos ekonomikai: dienos duomenys rodo galimai didžiausio istorijoje Lietuvos ekonomikos nuosmukio pradžią (pdf)
 • Bankų sektoriaus raida (pdf)
 • Kreditavimo raida ir įsiskolinimas (pdf)
 • 2 intarpas. Klimato kaitos iššūkiai finansiniam stabilumui (pdf)
 • Nekilnojamojo turto rinkos raida (pdf)
 1. RIZIKOS FINANSŲ SISTEMAI (pdf)

 • COVID-19 pasekmių rizika ekonomikai ir finansiniam stabilumui (pdf)
 • 3 intarpas. Vyriausybės priemonės COVID-19 ekonominėms pasekmėms mažinti (pdf)
 • Rizika dėl galimos disbalansų Šiaurės šalyse korekcijos, esant didelei koncentracijai bankų sektoriuje (pdf)
 • 4 intarpas. Nepalankaus scenarijaus Švedijoje poveikio Lietuvos ekonomikai ir bankų sektoriui vertinimas (pdf)
 • Rizika dėl istoriškai didelį aktyvumą pasiekusios būsto rinkos, pagrįstos sparčiu kreditavimu, susitraukimo (pdf)
 • Rizika dėl galimo komercinio NT vertės sumažėjimo (pdf)
 • Testavimas nepalankiomis sąlygomis (pdf)
 • Bankų mokumo testavimas (pdf)
 • Bankų likvidumo testavimas (pdf)
 1. FINANSINIO STABILUMO STIPRINIMAS (pdf)

Apžvalgos pristatymas:

Pateikiamas bendras finansinio stabilumo vertinimas, trumpai aptariamos bankų sistemos perspektyvos, apžvelgiama bankų skolininkų finansinė būklė, pateikiami testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai.

Pristatymas (1.6 MB )

Apžvalgos duomenys (xls (723.7 KB )) 

Ankstesnės apžvalgos

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-05