Lietuvos bankas

Kartą per metus – birželio mėnesį skelbiame Finansinio stabilumo apžvalgą, kuri skirta šalies finansų sistemai analitiškai įvertinti. Ypač daug dėmesio skiriama šalies bankų sektoriaus ir jos skolininkų – namų ūkių ir ne finansų įmonių – padėčiai įvertinti.

Pagrindiniai finansinio stabilumo apžvalgos tikslai:

 1. pateikti finansų sistemos būklės vertinimą;
 2. atkreipti dėmesį į vidaus ir išorės grėsmes šalies finansų sistemai;
 3. įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus ir išorės sukrėtimų poveikį;
 4. patarti rinkos dalyviams, kaip tinkamai pasirengti iššūkiams finansų sistemoje.

Visas leidinys (pdf)

SANTRAUKA (pdf)

 1. FINANSŲ SISTEMOS BŪKLĖ IR PERSPEKTYVOS (pdf)

 • Finansų rinkų ir ekonomikos raida (pdf)
 • Bankų sektoriaus raida (pdf)
 • 1 intarpas. Bankų paskolų palūkanų normos pakilo kartu su didėjusia koncentracija (pdf)
 • Kreditavimo raida ir įsiskolinimas (pdf)
 • Nekilnojamojo turto rinkos raida (pdf)
 • 2 intarpas. Būsto kainų kaitos veiksniai ir prognozavimas (pdf)
 1. RIZIKOS FINANSŲ SISTEMAI (pdf)

 • Rizika dėl disbalansų Šiaurės šalyse galimos korekcijos (pdf)
 • Rizika dėl galimai netvaraus finansinio ciklo Lietuvoje susidarymo (pdf)
 • 3 intarpas. Finansinių disbalansų poveikio BVP augimui prognozavimas (pdf)
 • Iššūkis eksportuojančiajam sektoriui dėl prastėjančios išorės aplinkos (pdf)
 • Testavimas nepalankiomis sąlygomis (pdf)
 • Bankų mokumo testavimas (pdf)
 • Bankų likvidumo testavimas (pdf)
 1. FINANSINIO STABILUMO STIPRINIMAS (pdf)

 • 4 intarpas. Rizikos saugikliai finansų įstaigoms tampant svarbesnėms (pdf)

Apžvalgos pristatymas:

Pateikiamas bendras finansinio stabilumo vertinimas, trumpai aptariamos bankų sistemos perspektyvos, apžvelgiama bankų skolininkų finansinė būklė, pateikiami testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai.

Pristatymas (1.1 MB )

Apžvalgos duomenys (xls (418.9 KB )) 

Ankstesnės apžvalgos

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-24