Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai
Iš viso rezultatų 1
No 7
2015-09-24

International trade with pensions and demographic shocks

  • Santrauka

    Šis straipsnis nagrinėja skirtingų pensinių sistemų ir asimetrinių demografinių pokyčių poveikį tarptautinei prekybai ir šalių specializacijai. Modelyje su dviem prekėm, dviem šalim ir dvejais gamybos veiksniais, mes radome, kad šalys su didesnėmis perskirstamosiomis pensijomis specializuojasi darbui imlių prekių gamyboje. Jei šiose šalyse sumažėja gimstamumas, ši specializacija pagilėja ilguoju laikotarpiu. Galų gale, šios šalys gali gaminti tik imlias darbui prekes, o tai prieštarauja standartiniam Heckscher-Ohlin-Samuelson'o modeliui. Šis efektas gali persilieti ir į kitas šalis - jos atitols nuo visiškos kapitalui imlių prekių specializacijos, kadangi ten darbui imlių prekių sektoriaus dalis irgi turėtų padidėti.

    JEL klasifikacija: E27, F16, H55, J19.

    Šiame tyrime išreikšti požiūriai ir vertinimai yra asmeninė autoriaus(-ių) nuomonė, nebūtinai atitinkanti oficialią Lietuvos banko poziciją.